Nieuw pensioenstelsel

Het kabinet heeft met de werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten. In dit pensioenakkoord is in hoofdlijnen aangegeven hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit zou moeten komen te zien. Een aantal zaken zijn al duidelijk, maar er moeten ook nog veel delen verder uitgewerkt worden. Via deze webpagina houden we je graag op de hoogte over de ontwikkelingen.

Aan de slag met het nieuwe pensioenstelsel
Het Heineken Pensioenfonds is gezamenlijk met HEINEKEN en de werknemersorganisaties een project gestart om aan de slag te gaan met het pensioenakkoord. In dit project wordt vooralsnog uitgegaan van een transitiedatum van 1 januari 2025. Dit is de eerst mogelijke realistische datum voor het Heineken Pensioenfonds om over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel. We wachten liever niet met de overgang tot de uiterste datum van 1 januari 2027.

Het project is opgedeeld in vier fasen:

Voorlopige voorkeursregeling: solidaire premieregeling
Op grond van het pensioenakkoord moeten keuzes gemaakt worden over een nieuwe pensioenregeling waarbij er primair tussen twee verschillende contractsvormen gekozen kan worden. HEINEKEN en de werknemersorganisaties hebben een voorlopige keuze gemaakt op hoofdlijnen, namelijk de solidaire premieregeling. Deze keuze zal in de verdiepingsfase in 2022 en 2023 verder onderzocht en uitgewerkt worden.
Lees het bericht van HEINEKEN en de werknemersorganisaties over de voorlopige voorkeursregeling.

 

Waarom een nieuw pensioenstelsel?
We willen dat iedereen in Nederland een goed pensioen kan krijgen. Ook de generaties na ons. Daarom hebben de vakbonden, de werkgevers en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. De komende jaren voeren wij die nieuwe regels met elkaar in. Lees meer over de nieuwe regels voor jouw pensioen.

Uitkomsten deelnemersenquête

Lees meer over de uitkomsten van de deelnemersenquête.

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.