Partner- en wezenpensioen

Naast oudedagspensioen bouw je ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als je komt te overlijden, heeft jouw partner recht op een partnerpensioen en jouw kinderen krijgen een wezenpensioen.

Indien je samenwoont is het van belang dat je bij het pensioenfonds jouw partner aanmeld. Lees meer over samenwonen en de aanmelding van jouw partner voor het partnerpensioen.

Het partnerpensioen is ca.70% van het oudedagspensioen dat je zou krijgen als je tot jouw pensionering bij het Heineken Pensioenfonds pensioen zou opbouwen. Bij overlijden na jouw pensionering krijgt jouw partner ook ca. 70% van het op te bouwen oudedagspensioen. 

De hoogte van het wezenpensioen is ca. 20% van het partnerpensioen. Elk kind krijgt dit tot hij of zij 18 jaar is. Is het kind ouder dan 18 jaar dan ontvangt het kind zolang hij of zij studeert, wezenpensioen tot uiterlijk 27 jaar leeftijd. 

De hoogte van het partnerpensioen en van het wezenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO), welke in beginsel naar jouw berichtenbox op MijnOverheid.nl wordt verzonden en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 

Als je overlijdt, heeft jouw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Jouw partner moet dan één of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl. 

Wil je meer regelen voor je partner, lees dan meer over het aanvullend partnerpensioen