Partner- en wezenpensioen

Naast ouderdomspensioen bouw je ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als je komt te overlijden, heeft jouw partner recht op een partnerpensioen en jouw kinderen krijgen een wezenpensioen.

Als je een gezamenlijke huishouding hebt (als je samenwoont zonder samenlevingscontract) is het van belang dat je bij het pensioenfonds jouw partner aanmeldt. Lees meer over samenwonen en de aanmelding van jouw partner voor het partnerpensioen.

Het partnerpensioen is ca. 70% van het ouderdomspensioen dat je zou krijgen als je tot het moment waarop je met pensioen gaat bij ons pensioen zou opbouwen. Bij overlijden als je met pensioen bent, krijgt jouw partner ook ca. 70% van het op te bouwen ouderdomspensioen. 

De hoogte van het wezenpensioen is ca. 20% van het partnerpensioen. Elk kind krijgt dit tot hij of zij 25 jaar is.

De hoogte van het partnerpensioen en van het wezenpensioen staat vermeld op op www.mijnpensioenoverzicht.nl en uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO wordt verstuurd naar jouw berichtenbox op MijnOverheid.nl.

Als je overlijdt, heeft jouw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Jouw partner moet dan één of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl. 

Wil je meer regelen voor je partner, lees dan meer over het aanvullend partnerpensioen