Partnerpensioen

Naast oudedagspensioen bouw je ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als je komt te overlijden, heeft jouw partner recht op een partnerpensioen en jouw kinderen krijgen een wezenpensioen.

Indien je samenwoont is het van belang dat je bij het pensioenfonds jouw partner aanmeld. Lees meer over samenwonen en de aanmelding van jouw partner voor het partnerpensioen.

Het partnerpensioen is ca.70% van het oudedagspensioen dat je zou krijgen als je tot jouw pensionering bij het Heineken Pensioenfonds pensioen zou opbouwen. Bij overlijden na jouw pensionering krijgt jouw partner ook ca. 70% van het op te bouwen oudedagspensioen. 

De hoogte van het wezenpensioen is ca. 20% van het partnerpensioen. Elk kind krijgt dit tot hij of zij 18 jaar is. Is het kind ouder dan 18 jaar dan ontvangt het kind zolang hij of zij studeert, wezenpensioen tot uiterlijk 27 jaar leeftijd. 

De hoogte van het partnerpensioen en van het wezenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO), welke in beginsel naar jouw berichtenbox op MijnOverheid.nl wordt verzonden, en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 

Als je overlijdt, heeft jouw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Jouw partner moet dan één of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl. 

Aanvullend partnerpensioen
Wil je een hoger partnerpensioen voor jouw partner regelen, dan kun je de aanvullende partnerpensioenregeling afsluiten bij het Heineken Pensioenfonds. Als je aan de vrijwillige regeling deelneemt, krijgt jouw partner een partnerpensioen tot en met de maand waarin de achterblijvende partner recht krijgt op een AOW-uitkering, ongeacht of hij of zij in de tussentijd hertrouwt, (opnieuw) een geregistreerd partnerschap aangaat of (opnieuw) gaat samenwonen. De hoogte van dit aanvullende partnerpensioen bedraagt op jaarbasis € 16.201,20 (2022). 

De eigen inkomsten van de partner worden niet gekort en ook als er een Anw-uitkering door de Overheid wordt uitgekeerd, komt de aanvullende partnerpensioenregeling van het HPF helemaal tot uitkering. 

Indien je een werknemer bent die in dienst is van Heineken en indien je een partner hebt of krijgt die zijn/haar AOW-ingangsdatum nog niet heeft bereikt, dan word je automatisch ingeschreven voor de Regeling aanvullend partnerpensioen indien je gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. De premie voor deze verzekering wordt ingehouden op je bruto salaris. Deelname aan deze Regeling is ook mogelijk als je een samenlevingsovereenkomst hebt. In dat geval moet je een kopie van de ondertekende notariële samenlevingsovereenkomst aan ons sturen. 

Op het meest recente Uniform Pensioenoverzicht kun je onder het kopje “Uitkering bij overlijden “ zien of je deelneemt aan deze regeling. Wil je alsnog gaan deelnemen aan deze regeling dan kun je je onder bepaalde voorwaarden alsnog aanmelden. Je kunt je voor deze verzekering aanmelden door het formulier ”Aanmeldingsformulier Regeling Aanvullend Partnerpensioen” te downloaden en via AskHR in te dienen. 

Indien je niet meer wilt deelnemen aan deze verzekering dan kun je het formulier ‘’Afstandsverklaring van de Regeling Aanvullend Partnerpensioen’’  invullen en sturen naar pensioenfonds@heineken.nl. Jouw deelname aan de regeling wordt dan beëindigd.

Wil je meer informatie en/of precies weten wat onze pensioenregeling jou biedt? Bekijk het Pensioenreglement Aanvullend Partnerpensioen of de brochure “Pensioenregeling voor deelnemers in dienst na 31-12-2005”. 

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.