Als je gaat scheiden of geregistreerd partnerschap of gezamenlijke huishouding beëindigt

Jouw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. Je kunt met jouw ex-partner afwijkende afspraken maken.

Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen via ons ontvangt, moet jij of jouw ex-partner ons binnen twee jaar na de scheiding hiervan op de hoogte stellen. Dat doe je door het formulier Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen ingevuld naar ons te sturen. Wij kunnen dit formulier ook op verzoek naar jou sturen, zodat je het kunt invullen en retourneren. Als je dit formulier niet binnen twee jaar na scheiding naar de pensioenuitvoerder stuurt dan dien je de verdeling van het pensioen te zijner tijd onderling te regelen.

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor een gezamenlijke huishouding. Voer je een gezamenlijke huishouding, dan moet je bij het beëindigen van de relatie zelf afspraken maken over de verdeling van het ouderdomspensioen.

Jouw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat je opbouwde tot de datum van echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of gezamenlijke huishouding. Bij einde gezamenlijke huishouding heeft jouw ex-partner alleen recht op het partnerpensioen indien wordt voldaan aan de voorwaarden van Pensioenreglement. Voor het recht op het partnerpensioen hoef je niets te doen. Tenzij jouw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet je ons wel informeren.

Zodra jouw huwelijk of geregistreerd partnerschap is uitgeschreven bij de gemeente, worden wij hiervan automatisch door de Basisregistratie Personen (BRP) op de hoogte gebracht.

Wij raden je aan om bij een scheiding of beëindiging van de relatie altijd contact met ons op te nemen, bij voorkeur voordat de scheiding of het beëindigen van het ongehuwd samenwonen is afgerond.

Lees hier onze blog over scheiding.