Als je gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt

Jouw ex-partner heeft recht op de helft van het oudedagspensioen dat je opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. Je kunt met jouw ex-partner afwijkende afspraken maken.

Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het oudedagspensioen via het HPF ontvangt, moet jij of jouw ex-partner binnen twee jaar na de scheiding de pensioenuitvoerder hiervan op de hoogte stellen door middel van het formulier Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen. Op verzoek zullen wij dit formulier naar jou toesturen. Indien je dit formulier niet binnen twee jaar na scheiding naar de pensioenuitvoerder stuurt dan dien je de verdeling te zijner tijd onderling te regelen.

Let op: het recht op een deel van het oudedagspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden dienen zelf afspraken te maken over de verdeling van het pensioen.

Jouw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat je opbouwde tot de datum van echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of einde samenwoning. Bij einde samenwoning heeft jouw ex-partner alleen recht op het partnerpensioen indien wordt voldaan aan de voorwaarden van Pensioenreglement. Voor het recht op het partnerpensioen hoef je niets te doen. Tenzij jouw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet je het pensioenfonds wel informeren.

Zodra jouw huwelijk of geregistreerd partnerschap is uitgeschreven bij de gemeente, wordt het Heineken Pensioenfonds hiervan automatisch door de Basisregistratie Personen (BRP) op de hoogte gebracht.

Wij raden je aan contact op te nemen met onze Helpdesk, via: 085 0007245, bij voorkeur voordat de scheiding of het beëindigen van het ongehuwd samenwonen is afgerond.

Lees hier onze blog over scheiding.