Waardevast Pensioen

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert het Heineken Pensioenfonds jaarlijks een toeslag te verlenen op uw opgebouwde pensioen. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat het Heineken Pensioenfonds niet of niet volledig toeslagen kan verlenen. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan er op het pensioen eventueel een extra toeslag worden verleend om koopkracht te herstellen.

Een toeslag kan pas verleend worden indien de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% is. Ligt de beleidsdekkingsgraad tussen deze ondergrens van 110% en de bovengrens van momenteel ca. 140% dan kan toeslagverlening slechts gedeeltelijk plaatsvinden. Indien de beleidsdekkingsgraad momenteel hoger of gelijk is aan deze bovengrens, dan kan volledige toeslagverlening plaatsvinden. Deze bovengrens fluctueert echter. Indien de rente stijgt, zal de bovengrens voor de toeslagverlening waarschijnlijk ook stijgen. Wij verwachten dat wij in de komende jaren uw pensioen (gedeeltelijk) kunnen verhogen.

De afgelopen drie jaar heeft het Heineken Pensioenfonds de pensioenen als volgt verhoogd met een toeslag*:

Toeslagverlening actieve deelnemers Stijging van de prijzen
2024 -0,4%
2023 14,33% 14,33%
2022 3,42%  3,42%

* De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS in de periode oktober-oktober.


Vooruitblik in scenario’s

In het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl wordt naast uw reglementair te bereiken pensioen ook in de vooruitblik uw te bereiken pensioen in drie scenario’s weergegeven. Deze scenario’s geven een inschatting van het pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. Via drie bedragen gebaseerd op een optimistisch, verwacht en pessimistisch scenario krijgt u inzicht in de onzekerheid rond de koopkracht van uw pensioen. Deze bedragen zijn een inschatting van het pensioen waarop u lijkt te gaan uitkomen in verschillende situaties. Een belangrijke aanname voor alle drie de bedragen is dat u blijft werken tot uw 68ste en pensioen blijft opbouwen binnen de huidige regeling. Als u eerder stopt met werken, zal uw pensioen lager zijn.

Er zijn verschillende scenario’s bedacht. In het ene scenario zit het mee wat betreft de rente, de beleggingen en de stijging van de prijzen (koopkracht). In het andere scenario zit het tegen. Alle pensioenfondsen en verzekeraars rekenen met dezelfde scenario’s.

Het verwachte scenario ziet u in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar u op dit moment op uit lijkt te komen. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt en 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag. Bij het verwachte eindresultaat wordt er vanuit gegaan dat uw pensioen gedeeltelijk wordt verhoogd met de stijging van de prijzen.
Bij het optimistisch scenario (rechter pijl) ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het erg meezit. De kans is op dit moment klein (5% van de mogelijke toekomstscenario’s) dat u uitkomt op een hoger bedrag dan het rechter bedrag. Bij het optimistisch scenario wordt ervan uitgegaan dat uw pensioen, conform de prijsstijgingen, wordt verhoogd.
Bij het pessimistisch scenario (linker pijl) ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het veel slechter gaat dan verwacht. De kans is op dit moment ook klein (5% van de mogelijke toekomstscenario’s) dat u uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag. Bij het pessimistisch scenario wordt er vanuit gegaan dat uw pensioen wordt gekort.