Beleid faciliteiten en beloningen

De Stichting Heineken Pensioenfonds (HPF) hanteert een beleid faciliteiten en beloningen. Dit wordt ook wel het faciliteitenbeleid of het beloningsbeleid genoemd. Hierin staat vermeld op welke wijze de bestuursleden, externe leden van de beleggingscommissie, leden van het verantwoordingsorgaan en leden van de raad van toezicht worden beloond.

Raadpleeg het faciliteitenbeleid hier.

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.