Als je van werkgever verandert

Als je van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kun je ervoor kiezen om jouw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht.

Dat doe je bij jouw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat je hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van jouw huidige en van jouw nieuwe pensioenuitvoerder. Als je besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft jouw pensioen staan bij het Heineken Pensioenfonds en wordt het standaard vanaf jouw 68e jaar aan jou uitbetaald. Je betaalt geen premie meer aan het Heineken Pensioenfonds en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van je nieuwe werkgever.

Lees meer over waardeoverdracht

Je kunt direct een Verzoek om offerte waardeoverdracht downloaden en sturen aan pensioenfonds@heineken.nl.