Vrijwillige aanvullende pensioenregelingen

Bij het Heineken Pensioenfonds is het mogelijk om te kiezen voor de volgende vrijwillige aanvullende verzekeringen:

  • aanvullend partnerpensioen en/of
  • aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen (Let op: deze regeling wordt per 1 januari 2024 niet meer aangeboden aan nieuwe deelnemers van het Heineken Pensioenfonds. Huidige deelnemers kunnen hun vrijwillige regeling voortzetten bij het Heineken Pensioenfonds).

De premie voor deze verzekering(en) wordt, net als de premie voor de verplichte pensioenopbouw, via Heineken op jouw salaris ingehouden. Heineken draagt de premie af aan het Heineken Pensioenfonds. Meer informatie over de vrijwillige aanvullende verzekering(en) en de premie die je daarvoor betaald is te vinden op deze website via de onderstaande links en in de pensioenreglementen en brochures.

Lees meer over Aanvullend Partnerpensioen

Lees meer over Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen (Let op: deze regeling wordt per 1 januari 2024 niet meer aangeboden aan nieuwe deelnemers van het Heineken Pensioenfonds. Huidige deelnemers kunnen hun vrijwillige regeling voortzetten bij het Heineken Pensioenfonds)

Via Heineken is het mogelijk om te kiezen voor de volgende vrijwillige aanvullende verzekeringen die niet bij het HPF zijn ondergebracht maar bij Avéro Achmea.

  • WGA-hiaatverzekering en/of
  • WIA-excedentverzekering

De premie voor deze verzekering(en) wordt, net als de premie voor de verplichte pensioenopbouw, via Heineken op jouw salaris ingehouden. Heineken draagt de premie af aan Avéro Achmea. Om je voor deze verzekering(en) aan- of af te melden, dien je contact op te nemen met de afdeling HR Services.