Vrijwillige aanvullende pensioenregelingen

Bij het Heineken Pensioenfonds is het mogelijk om te kiezen voor de volgende vrijwillige aanvullende verzekeringen:

  • aanvullend partnerpensioen en/of
  • aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen.

De premie voor deze verzekering(en) wordt, net als de premie voor de verplichte pensioenopbouw, via Heineken op jouw salaris ingehouden. Heineken draagt de premie af aan het Heineken Pensioenfonds. Meer informatie over de vrijwillige aanvullende verzekering(en) en de premie die je daarvoor betaald is te vinden op deze website via de onderstaande links en in de pensioenreglementen en brochures.

Lees meer over Aanvullend Partnerpensioen

Lees meer over Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen

Via Heineken is het mogelijk om te kiezen voor de volgende vrijwillige aanvullende verzekeringen die niet bij het HPF zijn ondergebracht maar bij Avéro Achmea.

  • WGA-hiaatverzekering en/of
  • WIA-excedentverzekering

De premie voor deze verzekering(en) wordt, net als de premie voor de verplichte pensioenopbouw, via Heineken op jouw salaris ingehouden. Heineken draagt de premie af aan Avéro Achmea. Om je voor deze verzekering(en) aan- of af te melden, dien je contact op te nemen met de afdeling HR Services.

 

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.