Eerder stoppen met werken

Je kunt er ook voor kiezen om jouw pensioen eerder in te laten gaan dan op uw 68e jaar. Dat betekent wel dat jouw oudedagspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen.

De pensioenopbouw stopt eerder en het oudedagspensioen wordt verlaagd omdat het gemiddeld langer wordt uitgekeerd. Je moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht op een ander moment ingaat dan jouw vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer jouw AOW ingaat.

Als jouw vervroegde pensioendatum echter meer dan 5 jaar voor jouw AOW-gerechtigde leeftijd ligt, moet je op jouw vroegpensioendatum de intentie hebben om niet meer te gaan werken.

Wil je meer informatie en/of precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Bekijk het pensioenreglement of de brochure “Pensioenregeling voor deelnemers in dienst na 31-12-2005”.