Nevenfuncties

Relevante nevenfuncties leden Bestuur per 1 januari 2022

Rogier Bouwman Global Pensions and Benefits Manager Heineken
Nicolaas Groot Process Control Operator Heineken
Henriette Dollé-Backer Captive Manager Heineken
Niels van Popta Senior Director GT&I Heineken International
Ben de Putter Regional Sales Manager Horeca

Relevante nevenfuncties leden Verantwoordingsorgaan per 1 januari 2022

Bauke Appel Manager Tax Americas Heineken

Relevante nevenfuncties leden Raad van Toezicht per 1 januari 2022

Erwin Capitain Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds Wolters Kluwer
Voorzitter Raad van Toezicht De Kinder Kliniek
Lid Raad van Toezicht NN CDC Pensioenfonds
Lid Raad van Toezicht ING CDC Pensioenfonds
Lid Visitatiecommissie Pensioenfonds Total
Lid Visitatiecommissie Pensioenfonds HAL
Compliance Officer Bank ten Cate & Cie N.V.
Sleutelfunctiehouder Interne Audit Bedrijfstakpensioenfonds Bouw
Mila Hoekstra Bestuurslid Het Nederlandse Pensioenfonds
Voorzitter Raad van Toezicht Bedrijfstakpensioenfonds Koopvaardij
Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds DSM Nederland
Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds TNO
Ernst Hagen Bestuurslid /voorzitter beleggingsadviescommissie Stichting Pensioenfonds Yara Nederland
Extern beleggingsadviseur Stichting Pensioenfonds DSM Nederland
Lid Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds PostNL
Lid Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.
Lid Auditcommissie Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel
Lid Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds Openbare Bibiliotheken
Lid Raad van Toezicht Bedrijfstakpensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart
Lid Raad van Toezicht Bedrijfstakpensioenfonds voor de Koopvaardij
Lid visitatiecommissie Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland