Nevenfuncties

Relevante nevenfuncties leden Bestuur per 1 juli 2020

Bestuurslid Nevenfunctie
Rogier Bouwman Global Pensions and Benefits Manager Heineken
Robin Hoytema van Konijnenburg Voorzitter Heineken Pensioenfonds UK
Senior Director Pensions Governance, Heineken NV
Nicolaas Groot Process Control Operator Heineken
Daan van der Mee Controller/Business Analist AMEE Export Heineken
Ingrid Ardonne Compensation & Benefits Specialist (HR)

Relevante nevenfuncties leden Verantwoordingsorgaan per 1 juli 2020

Lid Verantwoordingsorgaan Nevenfunctie
Willem Bakker Manager beheer Horecapanden Heineken
Jan Borgers Functional Consultant Heineken
Martijn Hartog Global Mobility Financial Specialist bij Global Human Resources, Rewards Heineken
John Muller Bestuurslid Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken
Laura van Nes HR Project & Change Manager Heineken
Herman van de Bergh Bestuurslid Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken
Bauke Appel Manager Tax Americas Heineken
Sjoerd Koornstra Partner at The House of Insights

Relevante nevenfuncties leden Raad van Toezicht per 1 juli 2020

Lid Raad van Toezicht Nevenfunctie
Erwin Capitain Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds Wolters Kluwer
Voorzitter Raad van Toezicht Pensioenfonds Vervoer
Lid Raad van Toezicht NN DC Pensioenfonds
Lid Raad van Toezicht ING CDC Pensioenfonds
Lid Visitatiecommissie Pensioenfonds Total
Lid Visitatiecommissie Pensioenfonds HAL
Lid Visitatiecommissie Pensioenfonds YARA Nederland
Compliance Officer Bank ten Cate & Cie N.V.
Sleutelfunctiehouder Interne Audit Bedrijfstakpensioenfonds Bouw
Lid bestuur/penningmeester Stichting Nationaal Register
Mila Hoekstra Bestuurslid Het nederlandse pensioenfonds
Voorzitter Raad van Toezicht Bedrijfstakpensioenfonds Koopvaardij
Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds DSM Nederland
Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds TNO
Dick Wenting Lid Raad van Toezicht Bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelen
Lid Visitatiecommissie Pensioenfonds VNU
Lid Visitatiecommissie Pensioenfonds ERIKS
Lid Visitatiecommissie Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten
Lid Visitatiecommissie Pensioenfonds Aon Groep Nederland
Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds Atos

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.