Nevenfuncties

Relevante nevenfuncties leden Bestuur per 1 januari 2021

Rogier Bouwman Global Pensions and Benefits Manager Heineken
Nicolaas Groot Process Control Operator Heineken
Henriette Dollé-Backer Captive Manager Heineken
Niels van Popta Senior Director GT&I Heineken International
Ben de Putter Regional Sales Manager Horeca

 

Relevante nevenfuncties leden Verantwoordingsorgaan per 1 januari 2021

Jan Borgers Functional Consultant Heineken
Martijn Hartog Financial Specialist Heineken
John Muller Bestuurslid Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken
Laura van Nes Project Manager HR Processes
Herman van de Bergh Bestuurslid Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken
Bauke Appel Manager Tax Americas Heineken

 

Relevante nevenfuncties leden Raad van Toezicht per 1 januari 2021

Erwin Capitain Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds Wolters Kluwer
Voorzitter Raad van Toezicht De Kinder Kliniek
Voorzitter Raad van Toezicht Pensioenfonds Vervoer
Lid Raad van Toezicht NN CDC Pensioenfonds
Lid Raad van Toezicht ING CDC Pensioenfonds
Lid Visitatiecommissie Pensioenfonds Total
Lid Visitatiecommissie Pensioenfonds HAL
Lid Visitatiecommissie Pensioenfonds YARA Nederland
Compliance Officer Bank ten Cate & Cie N.V.
Sleutelfunctiehouder Interne Audit Bedrijfstakpensioenfonds Bouw
Mila Hoekstra Bestuurslid Het Nederlandse Pensioenfonds
Voorzitter Raad van Toezicht Bedrijfstakpensioenfonds Koopvaardij
Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds DSM Nederland
Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds TNO
Dick Wenting Lid Raad van Toezicht Bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelen
Lid Visitatiecommissie Pensioenfonds VNU
Lid Visitatiecommissie Pensioenfonds ERIKS
Lid Visitatiecommissie Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten
Lid Visitatiecommissie Pensioenfonds Aon Groep Nederland
Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds Atos

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.