Heineken Pensioenfonds

Wat is de Stichting Heineken Pensioenfonds?

Heineken heeft sinds 1923 een pensioenregeling. De Stichting Heineken Pensioenfonds (HPF) voert thans de pensioenregeling uit. De stichting is op 30 april 1952 opgericht en heette toen “Pensioenfonds voor het personeel van Heineken’s Bierbrouwerij Maatschappij N.V.”. Het HPF voert de pensioenregeling voor 16.583 verzekerden, die globaal te verdelen zijn in 3.438 actieve deelnemers, 7.254 gewezen deelnemers en 5.891 pensioengerechtigden (eind 2021).

Doel

Het HPF heeft ten doel aan de pensioengerechtigde gewezen werknemers van Heineken of van de gelieerde ondernemingen en hun nagelaten betrekkingen pensioen uit te keren volgens bij pensioenreglementen te stellen regelen. Het HPF tracht zijn doel te bereiken door het vormen, in stand houden en beheren van een vermogen, bestemd om daaruit de pensioenaanspraken te voldoen.

Organisatie

De opzet van de organisatie is als volgt: