Bestuur

Het Bestuur bestaat uit acht leden. Van dit Bestuur worden vier leden, waaronder de voorzitter, benoemd door de werkgever. Twee leden worden benoemd door de Centrale Ondernemingsraad en twee leden worden gekozen door de pensioengerechtigden. Ieder jaar stelt het Bestuur een verslag over het afgelopen kalenderjaar samen. Het jaarverslag wordt aangevuld met een verklaring van een accountant en een actuaris. Accountant en actuaris worden door het bestuur aangewezen.

Het Bestuur is bevoegd statuten en de pensioenreglementen te wijzigen.
Het Bestuur bestaat nu uit de volgende personen:

Namens de actieve deelnemers
– Nicolaas Groot;
Ben de Putter.

Namens de werkgever
– Rogier Bouwman (voorzitter);
– Henriëtte Bäcker;
– Sebastiaan Berkvens;
– Margreet Verhoef.

Namens de pensioengerechtigden
– Michiel Kamermans;
– Roelf Duursema.