Pensioen 1-2-3

In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. De Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over jouw pensioen. Die vind je wel terug op jouw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht, welke in beginsel naar jouw berichtenbox op MijnOverheid.nl wordt verzonden, en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

In ons beleggingsbeleid houden wij rekening met milieu, sociale- en governance aspecten (de zogenaamde ESG-factoren). Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, lees je op onze website in ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Op onze website vind u informatie over hoe wij voldoen aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) over duurzame beleggingen.

De Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen.

Laag 1
In de eerste laag lees je in het kort de belangrijkste informatie over jouw pensioenregeling. Raadpleeg laag 1.

Laag 2
In laag 2 vind je meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Raadpleeg hiervoor onze webpagina’s onder ‘’Werknemer’’.

Laag 3
In laag 3 vind je de juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds. Raadpleeg hiervoor onze webpagina ‘’Laag 3’’.

Lees meer over wat er in jouw pensioenregeling zit in onze blog.