Opbouwpercentage

Ieder jaar bouw je pensioen op over een deel van het pensioengevend loon dat je in dat jaar hebt verdiend. Het deel van jouw loon waarover je geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het pensioengevend loon minus de franchise bouw je jaarlijks 1,875% aan oudedagspensioen op.

Voorbeeld

Je verdient € 25.000 per jaar. De franchise is € 15.000. Je bouwt in dat jaar 1,875% oudedagspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000. Dat is € 187,50 in dat jaar. Het oudedagspensioen dat je bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele toeslagen.

Wil je meer informatie en/of precies weten wat onze pensioenregeling jou biedt? Bekijk het pensioenreglement of de brochure “Pensioenregeling voor deelnemers in dienst na 31-12-2005”.