Verantwoordingsorgaan

Er is een Verantwoordingsorgaan (VO). Het bestuur van het Heineken Pensioenfonds legt verantwoording af aan het VO over het beleid en de wijze waarop dat is uitgevoerd.

Het VO beoordeelt het gevoerde beleid en heeft adviesrecht aan het bestuur op een aantal onderwerpen.
Het VO bestaat uit negen leden. Twee leden worden gekozen door de actieve deelnemers, drie leden worden benoemd door de werkgever en vier leden worden benoemd door de Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken (VvGH).

Het VO heeft de volgende leden:

Namens de werknemers
Ruud Koele;
Rob Robbers.

Namens de werkgever
Bauke Appel;
Eveline Graus;
Marloes van der Veer.

Namens de gepensioneerden
Gert Bolderman;
Huub Maas;
Joop Knulst;
Leen van Paridon.

Lees ook de blog over de verschillende organen van het pensioenfonds.