Verantwoordingsorgaan

Er is een Verantwoordingsorgaan (VO). Het bestuur van het Heineken Pensioenfonds legt verantwoording af aan het VO over het beleid en de wijze waarop dat is uitgevoerd.

Het VO beoordeelt het gevoerde beleid en heeft adviesrecht aan het bestuur op een aantal onderwerpen.
Het VO bestaat uit negen leden. Twee leden worden gekozen door de actieve deelnemers, drie leden worden benoemd door de werkgever en vier leden worden benoemd door de Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken (VvGH).

In het VO hebben thans de volgende personen zitting:

Namens de actieve deelnemers
Jan Borgers;
Martijn Hartog.

Namens de werkgever
Bauke Appel;
Laura van Nes;
vacature.

Namens de gepensioneerden
Sjoerd Koornstra;
Henk Jansen;
John Muller;
Herman van de Bergh.

 

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.