Dekkingsgraad

Dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de financiële situatie van het pensioenfonds weer. Het is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenverplichtingen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat het vermogen even groot is als de pensioenverplichting. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe gezonder het fonds.

Bij de berekening van de dekkingsgraad wordt de achtergestelde lening van Heineken op marktwaarde gewaardeerd en aangemerkt als eigen vermogen tot maximaal 50% van het totaal van het eigen vermogen of van het minimaal eigen vermogen, naargelang welk bedrag het laagst is.

Actuele dekkingsgraad
De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen verplichting en bezittingen van het HPF op een bepaald moment.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op de stand van de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

Pensioenverplichtingen
De pensioenverplichtingen worden per het einde van ieder kalenderjaar vastgesteld door het bestuur en gepubliceerd in het jaarverslag. Gedurende het jaar worden de pensioenverplichtingen geraamd.

De pensioenverplichtingen dalen bij een stijgende rente. Bij een hogere rente hoef je namelijk minder vermogen te reserveren om aan de pensioenverplichtingen in de toekomst te kunnen voldoen. Dit is ook te zien in de hogere dekkingsgraad.

De actuele dekkingsgraden van de 12 afgelopen maanden*

Maand Dekkingsgraad
April 2023 129,5%
Maart 2023 127,4%
Februari 2023 132,2%
Januari 2023 126,7%
December 2022 128,9%**
November 2022 144,4%
Oktober 2022 152,2%
September 2022 149,4%
Augustus 2022 144,6%
Juli 2022 133,5%
Juni 2022 145,5%
Mei 2022 143,0%
 Gemiddeld (beleidsdekkingsgraad) 138,1%

* Er kunnen door omstandigheden aanpassingen van de dekkingsgraad achteraf plaatsvinden teneinde een juiste beleidsdekkingsgraad te berekenen. Zo hebben wij beleggingsfondsen waarbij wij de waardering later binnen krijgen. Deze worden dan met terugwerkende kracht in de dekkingsgraad verwerkt. Naast de waardering van sommige beleggingsfondsen is in september 2022 ook met terugwerkende kracht de aanpassing van de nieuwe AG sterftetafel verwerkt. Om een aansluiting te behouden tussen de actuele dekkingsgraden en de beleidsdekkingsgraad passen wij derhalve de actuele dekkingsgraden aan op de website.

** De toeslagverlening van 14,33% is verwerkt in de technische voorziening op 31-12-2022. Zonder deze toeslagverlening was de dekkingsgraad 18,5% hoger uitgevallen.

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.