Dekkingsgraad

Dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de financiële situatie van het pensioenfonds weer. Het is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenverplichtingen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat het vermogen even groot is als de pensioenverplichting. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe gezonder het fonds.

Bij de berekening van de dekkingsgraad wordt de achtergestelde lening van Heineken op marktwaarde gewaardeerd en aangemerkt als eigen vermogen tot maximaal 50% van het totaal van het eigen vermogen of van het minimaal eigen vermogen, naargelang welk bedrag het laagst is.

Actuele dekkingsgraad
De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen verplichting en bezittingen van het HPF op een bepaald moment.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op de stand van de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

Pensioenverplichtingen
De pensioenverplichtingen worden per het einde van ieder kalenderjaar vastgesteld door het bestuur en gepubliceerd in het jaarverslag. Gedurende het jaar worden de pensioenverplichtingen geraamd.

De actuele dekkingsgraden van de 12 afgelopen maanden

Maand Dekkingsgraad
Maart 2022 131,0%
Februari 2022 121,5%
Januari 2022 117,3%
December 2021 119,2%
November 2021 113,3%
Oktober 2021 114,4%
September 2021 113,8%
Augustus 2021 110,9%
Juli 2021 108,9%
Juni 2021 111,1%
Mei 2021 109,2%
April 2021 110,1%
 Gemiddeld (beleidsdekkingsgraad) 115,1%

De rente heeft een negatief effect op de waarde van de pensioenverplichtingen. De pensioenverplichtingen stijgen bij een dalende rente. Bij een lagere rente moet je namelijk meer vermogen reserveren om aan de pensioenverplichtingen in de toekomst te kunnen voldoen. Dit is ook te zien in de lage (beleids-) dekkingsgraad. Doordat het pensioenvermogen is gedaald en de pensioenverplichtingen zijn gestegen, zijn deze onderlinge verhoudingen anders met als gevolg een lage (beleids-)dekkingsgraad.

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.