Wat krijg je in jouw pensioenregeling niet?


Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid: geen arbeidsongeschiktheidspensioen

Word je gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan krijg je geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

Pensioenopbouw bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Als je langer dan twee jaar arbeidsongeschikt bent, heb je recht op voortzetting van jouw reguliere pensioenopbouw. Tijdens de voortzetting van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid blijft Heineken de pensioenpremie betalen. Je betaalt zelf ook gewoon premie hiervoor.

WGA-hiaatverzekering en WIA-excedentverzekering via Heineken

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35%-80%) krijg je maar een gedeeltelijke WIA-arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Heb je via Heineken een WGA-hiaatverzekering afgesloten dan kun je deze inkomensterugval voor een groot deel voorkomen. Deze verzekering zorgt, bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, voor een aanvulling op jouw wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering tot het salarisniveau van € 71.628,- bruto per jaar (2024).

Is jouw inkomen hoger dan € 71.628,- bruto per jaar (2024) dan heb je wellicht via Heineken een WIA-excedentverzekering afgesloten. Deze verzekering voorkomt voor een groot deel dat je bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35%-80%) over jouw inkomen boven de €71.628,- bruto per jaar (2024) in inkomen terugvalt. De WIA-excedentverzekering keert een bedrag uit tot 70% maal het arbeidsongeschiktheidspercentage over het deel van jouw inkomen boven het maximum jaarloon van € 71.628,- bruto (2024).

Nieuwe werknemers worden automatisch verzekerd per de datum van indiensttreding, tenzij zij zich via een afstandsverklaring daarvoor hebben afgemeld. Uiteraard gebeurt dat voor de WIA-excedentverzekering alleen als de nieuwe werknemer meer dan het maximum jaarloon van €71.628,- (2024) verdient. Eenmaal afgemelde werknemers kunnen per de eerstvolgende hoofdpremievervaldatum (1 januari van ieder jaar) onder bepaalde voorwaarden gaan deelnemen aan de verzekering door het invullen van een aanmeldingsformulier.

Zowel de WGA-hiaatverzekering als de WIA-excedentverzekering worden uitgevoerd door Centraal Beheer Achmea. Om je voor deze verzekering(en) aan- of af te melden, neem je contact op met de afdeling HR Services.