Bij volledige arbeidsongeschiktheid: Arbeidsongeschiktheidspensioen en gedeeltelijke pensioenopbouw

Indien jevolledig arbeidsongeschikt wordt, krijg je, onder bepaalde voorwaarden, een arbeidsongeschiktheidspensioen. 

Het Heineken Pensioenfonds kent een collectieve arbeidsongeschiktheidsregeling, waarvoor je geen premie hoeft te betalen. De regeling houdt in dat je, zolang je voor meer dan 80% arbeidsongeschikt bent (en dus volledig arbeidsongeschikt bent) en blijft in de zin van de WIA, je mogelijk, als aanvulling op jouw WIA-uitkering, een uitkering van het Heineken Pensioenfonds ontvangt totdat je recht krijgt op een AOW-uitkering. 

Gedeeltelijke pensioenopbouw bij volledige arbeidsongeschiktheid 

Als je langer dan twee jaar voor meer dan 80% arbeidsongeschikt bent (en dus volledig arbeidsongeschikt bent), heb je recht op gedeeltelijke voortzetting van jouw pensioenopbouw zonder dat je daar zelf nog premie voor betaalt. Tijdens de voortzetting van de pensioenopbouw bij volledige arbeidsongeschiktheid blijft Heineken de pensioenpremie betalen. Je betaalt zelf geen premie meer. De gedeeltelijk voortgezette deelneming van het oudedagspensioen bedraagt 1,25% van de geldende pensioengrondslag en de gedeeltelijk voortgezette deelneming van het partnerpensioen bedraagt 0,875% van de geldende pensioengrondslag. 

Voortzetting van pensioenopbouw vindt plaats op basis van de pensioengrondslag en het parttimepercentage zoals die golden bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid. De pensioengrondslag wordt jaarlijks aangepast aan de gewijzigde franchise en periodiek indien er een toeslag wordt verleend. 

Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen 

Deze regeling wordt per 1 januari 2024 niet meer aangeboden aan nieuwe deelnemers van het Heineken Pensioenfonds. Huidige deelnemers aan deze regeling kunnen hun vrijwillige verzekering voortzetten bij het Heineken Pensioenfonds.

Als je aan de vrijwillige regeling Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen deelneemt krijg je, zolang je volledig arbeidsongeschikt bent en blijft in de zin van de WIA, over jouw salaris tot € 66.956,00 (voor het jaar 2023 en wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld) een uitkering ter grootte van maximaal € 6.026,04 per jaar. 

Op het meest recente Uniform Pensioenoverzicht kun je onder het kopje “Uitkering bij arbeidsongeschiktheid“ zien of je deelneemt aan deze regeling. 

Wil je meer informatie en/of precies weten wat onze pensioenregeling jou biedt? Bekijk het pensioenreglement of de brochure “Pensioenregeling voor deelnemers in dienst na 31-12-2005”. 

Lees de blog: ”Pensioen bij arbeidsongeschiktheid