Diversiteitsbeleid

De Stichting Heineken Pensioenfonds (HPF) hanteert een diversiteitsbeleid. In dit beleid is opgenomen hoe het bestuur, het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht zo divers mogelijk dienen te worden ingericht.

Voor de samenstelling van het bestuur, de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan heeft het HPF de volgende doelstellingen:
– Een samenstelling die aansluit op de opbouw van het deelnemersbestand
– Een goede verhouding tussen jongeren en ouderen (ten minste één lid onder en één lid boven de veertig jaar)
– Een goede verhouding tussen mannen en vrouwen (ten minste één man en één vrouw)
– Verscheidenheid aan vaardigheden, culturen en zienswijzen, waarbij de samenstelling een zo goed mogelijke afspiegeling vormt van de belanghebbenden van de verschillende onderdelen van Heineken

Raadpleeg het Diversiteitsbeleid.