Kortingsbeleid

De Stichting Heineken Pensioenfonds (HPF) heeft een beleid voor het verminderen van kortingen. In dit beleid is opgenomen wanneer het HPF over mag gaan tot een korting van de pensioenen.

Hieronder is het kortingsbeleid schematisch weergegeven.