Kortingsbeleid

De Stichting Heineken Pensioenfonds (HPF) hanteert een kortingsbeleid. In dit beleid is opgenomen wanneer het HPF over mag gaan tot een korting van de pensioenen.

Raadpleeg het kortingsbeleid hier.

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.