Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het oudedagspensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant.

Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het oudedagspensioen via het HPF ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar na de scheiding de pensioenuitvoerder hiervan op de hoogte stellen door middel van het formulier Mededeling in verband met verdeling van ouderdomspensioen. Op verzoek zullen wij dit formulier naar u toesturen. Indien u dit formulier niet binnen twee jaar na scheiding naar de pensioenuitvoerder stuurt dan dient u de verdeling te zijner tijd onderling te regelen.

Let op: het recht op een deel van het oudedagspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden dienen zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of einde samenwoning. Bij einde samenwoning heeft uw ex-partner alleen recht op het partnerpensioen indien wordt voldaan aan de voorwaarden van Pensioenreglement I. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u het pensioenfonds wel informeren.

Zodra uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is uitgeschreven bij de gemeente, wordt het Heineken Pensioenfonds hiervan automatisch door de Basisregistratie Personen (BRP) op de hoogte gebracht.

Wij raden u aan contact op te nemen met onze Helpdesk, telefoon: 085-0007245, bij voorkeur voordat de scheiding of het beëindigen van het ongehuwd samenwonen is afgerond.

Lees hier onze blog over scheiding.