Partnerpensioen ruilen voor extra oudedagspensioen

Naast oudedagspensioen bouw je ook partnerpensioen op. Er kunnen redenen zijn waarom je het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger oudedagspensioen. Misschien heeft jouw partner zelf een goed pensioen, of misschien heb je geen partner (meer).


Het is mogelijk om op jouw (vroeg)pensioendatum te kiezen voor de uitruil van het partnerpensioen. Het partnerpensioen kan na uitruil 70%, 50%, 25% of 0% bedragen van het oudedagspensioen dat na de uitruil resteert.

Als voor een deelnemer bij het pensioenfonds geen partner is aangemeld, zal het partnerpensioen geheel worden uitgeruild, tenzij de deelnemer daartegen uiterlijk één maand voor de pensioendatum schriftelijk bij het fonds bezwaar maakt.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als je eenmaal gekozen hebt om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als je wél een partner hebt die is aangemeld bij het pensioenfonds, moet hij/zij het wel eens zijn met deze keuze.

Wil je meer informatie en/of precies weten wat onze pensioenregeling jou biedt? Bekijk het pensioenreglement of de brochure “Pensioenregeling voor deelnemers in dienst na 31-12-2005”.