Nieuws

Communicatie per email voor deelnemers

23 juli 2021

Het HPF gaat met deelnemers (werknemers van HEINEKEN) per e-mail communiceren en niet meer per post. Hiermee komen we graag tegemoet aan de uitgesproken wens van deelnemers om communicatie digitaal te ontvangen.

Nu iets doen aan je pensioen

23 juli 2021

Heb je een nieuwe partner, of ga je scheiden? Denk je aan een nieuwe baan, of ben je net in een nieuwe baan begonnen? Ga je verhuizen, samenwonen of een nieuw huis kopen?

Jaaroverzicht 2020

23 juli 2021

Het HPF heeft het jaarverslag over 2020 gepubliceerd. In dit verslag legt het bestuur verantwoording af over onder andere het gevoerde beleid, de financiële resultaten, de uitvoeringskosten en de duurzaamheid van de beleggingen in het afgelopen jaar.

Vacature Verantwoordingsorgaan

23 juli 2021

Er is een vacature beschikbaar in het Verantwoordingsorgaan (VO) van het Heineken Pensioenfonds (HPF) namens de werkgever.

Pensioenuitkering vanaf andere bank en rekeningnummer

9 juli 2021

Maandelijks ontvangen pensioengerechtigden een pensioenuitkering van het pensioenfonds die voorheen vanaf een ING-rekening werd gestort. Per 15 juli 2021 wordt de pensioenuitkering vanaf een BNP Paribas-rekeningnummer gestort. De pensioenuitkering zelf wijzigt niet door deze verandering.

Bericht namens HEINEKEN: PUM weer geopend

8 juni 2021

Sommige gepensioneerden hebben recht op toegang tot het PUM. Het PUM is weer geopend. Ook hier zijn de benodigde COVID maatregelen genomen.

Bericht namens HEINEKEN: Aanpassing rente HEINEKEN-spaarrekening

8 juni 2021

Elk halfjaar bekijkt HEINEKEN of de ontwikkeling van de marktrente een aanpassing van de rente op de HEINEKEN-spaarrekening noodzakelijk maakt.

Communicatie per e-mail voor deelnemers

17 mei 2021

Het Heineken Pensioenfonds gaat naar deelnemers (werknemers van HEINEKEN) per e-mail communiceren en niet meer per post. Hiermee komen we graag tegemoet aan de uitgesproken wens van deelnemers om communicatie digitaal te ontvangen. Ook is dit duurzamer.

Vacature lid Raad van Toezicht met als aandachtsgebied beleggingen

5 maart 2021

Het Heineken Pensioenfonds (HPF) heeft een intern toezicht in de vorm van een raad van toezicht (RvT). De RvT bestaat uit drie leden. De leden van de RvT zullen worden benoemd en ontslagen door het bestuur op bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan.

Vacature lid Verantwoordingsorgaan

25 februari 2021

Per 1 januari 2021 is er, door het vertrek van de heer Bakker, een vacature in het Verantwoordingsorgaan namens de werkgever. Aan de werkgever is gevraagd een nieuw VO-lid voor te dragen. De profielschets tref je hier.  

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.