Nieuws

Pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel: ouderdomspensioen

28 maart 2024

Sociale partners (de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging) willen kiezen voor de solidaire pensioenregeling. Hierin worden mee- en tegenvallers samen opgevangen en wordt er collectief belegd. Daardoor zullen de pensioenen stabiel zijn. Komende maanden leggen we de nieuwe pensioenregeling in kleine stukjes aan je uit. We beginnen met het ouderdomspensioen. Dat is het pensioen dat je ontvangt als je stopt met werken.

Gevolgen verkoop Vrumona voor pensioen en PUM

6 februari 2024

Sinds 29 september 2023 is Vrumona geen onderdeel meer van HEINEKEN. De verkoop van Vrumona heeft een aantal gevolgen.

Veelgestelde vragen niet verhogen pensioenen per 1-1-2024

15 januari 2024

Naar aanleiding van het bericht dat de pensioenen per 1 januari 2024 niet worden verhoogd, zijn een aantal vragen gesteld. In dit bericht geven we antwoord op de veelgestelde vragen.

Wijzigingen in de pensioenregeling per 1-1-2024

21 december 2023

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in werking getreden. Waar mogelijk hebben we de huidige pensioenregeling alvast in lijn gebracht met de Wtp. We hebben de definities voor ‘partner’ en ‘wezen’ alvast aangepast. En in de pensioenregeling is de mogelijkheid opgenomen dat je jouw pensioen kunt vervroegen tot uiterlijk tien jaar voor jouw AOW-leeftijd.

Premie 2024

21 december 2023

De premies voor de pensioenregelingen kunnen per jaar anders zijn. Het bestuur van het Heineken Pensioenfonds heeft de premies voor het jaar 2024 vastgesteld.

Verzending jaaropgave 2023 medio februari 2024

21 december 2023

De jaaropgave 2023 zal halverwege de maand februari 2024 worden verzonden. Als je een pensioenuitkering van ons ontvangt, staat op de jaaropgave hoeveel pensioen je het afgelopen jaar hebt ontvangen.

Nieuwsbrief werkgever nieuw pensioenstelsel

19 december 2023

We zijn op weg naar een nieuw pensioenstelsel. De werkgever HEINEKEN heeft een nieuwsbrief gedeeld met uitleg waarom verandering nodig is, een overzicht van de genomen stappen, de nog te nemen stappen, wat hetzelfde blijft, wat er verandert en waar we nu staan. Ook wordt verteld welke partijen zijn betrokken.

Pensioenen in 2024 niet verhoogd

15 december 2023

Wij hebben besloten om de pensioenen per 1 januari 2024 niet te verhogen. Een verhoging is afhankelijk van de volgende twee onderwerpen: de stijging van de consumentenprijzen (oktober-oktober); en de beleidsdekkingsgraad. Deze geeft aan hoe het pensioenfonds er financieel voor staat. De stijging van de consumentenprijzen in de periode oktober 2022-oktober 2023 is bepalend voor een verhoging van de pensioenen. In deze periode zijn de consumentenprijzen niet gestegen, maar juist gedaald met 0,4%.

Onderdelen Heineken pensioenregeling

20 november 2023

Tijdens de Pensioen3daagse (7, 8 en 9 november 2023) hebben we de Heineken pensioenregeling toegelicht in meerdere webinars (Nederlands en Engels). Hier kun je de webinars terugkijken en de presentatie downloaden.

Vraag: Krijg je minder pensioen dan je inlegt?

7 november 2023

Antwoord: Veel jongeren denken dat dit klopt, maar dat is niet zo. Mensen die nu met pensioen gaan, ontvangen gemiddeld twee tot drie keer meer pensioen dan ze samen met de werkgever hebben ingelegd.