Nieuws

Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel: Eerste Kamer stemt voor nieuwe pensioenwet

1 juni 2023

Op dinsdag 30 mei 2023 heeft een meerderheid van de Eerste Kamer voor de Wet Toekomst pensioenen gestemd. Dit betekent dat er nu definitief een nieuw pensioenstelsel komt en dat de pensioenregeling van HEINEKEN in de komende jaren gaat veranderen.

Heineken Pensioenfonds hoort bij top pensioenfondsen met hoogste rendement

22 mei 2023

In dit nieuwsbericht informeren we je over het beleggingsresultaat van Heineken Pensioenfonds over 2022. Uit onderzoek van consultants Bell en OverRendement is gebleken dat ons pensioenfonds in 2022 met beleggen het beste resultaat heeft behaald van alle pensioenfondsen in Nederland.

Vacatures en wijzigingen Verantwoordingsorgaan

31 maart 2023

Martin Bijnagte heeft in december helaas laten weten vanwege persoonlijke redenen het Verantwoordingsorgaan te verlaten. Het Heineken Pensioenfonds dankt hem voor zijn inzet het afgelopen jaar. In het Verantwoordingsorgaan zijn er twee vacature namens de werkgever, een vacature namens de werknemers en een vacature namens de pensioengerechtigden. Lijkt het je leuk om deel te nemen in het Verantwoordingsorgaan, neem dan contact met ons op.

Podcasts

31 maart 2023

Op onze website hebben we enkele podcasts geplaatst, genaamd de Pensioen Shorties. In deze podcasts wordt kort verteld over pensioen en/of wanneer je iets aan je pensioen moet doen. Over bijvoorbeeld pensioen bij trouwen, kinderen krijgen of arbeidsongeschiktheid. De podcasts zijn al wat ouder, maar zeker nog relevant.  

Onderzoek naar risico en jouw pensioen afgerond

31 maart 2023

Er komen nieuwe regels voor pensioen met het nieuwe pensioenstelsel. Dit betekent dat het Heineken Pensioenfonds de komende tijd belangrijke keuzes moet maken. Wij hebben daarom een onderzoek uitgevoerd naar hoeveel risico je wil lopen met je pensioen. Veel (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden hebben meegewerkt aan het onderzoek. Hartelijk dank voor je deelname aan dit onderzoek!

Wijziging pensioenreglement

31 maart 2023

In 2023 hebben we het pensioenreglement gewijzigd, omdat de beoogde inwerkingtredingsdatum van de wetgeving die het opnemen van een bedrag ineens mogelijk zou maken 1 januari 2024 is geworden (in plaats van1 juli 2023).

Dekkingsgraad februari 2023 132,3%

31 maart 2023

De actuele dekkingsgraad per ultimo februari 2023 is 132,3% (ultimo 2022: 128,9%).

Onderzoek naar risico en jouw pensioen

16 februari 2023

Er komen nieuwe regels voor pensioen. Dit betekent dat het Heineken Pensioenfonds de komende tijd belangrijke keuzes moet maken. Wij vinden jouw mening daarbij belangrijk. Wij horen graag van je hoeveel risico je wil lopen met je pensioen. Dat horen wij graag via dit onderzoek. Binnenkort ontvang je hiervoor een vragenlijst. Houd je email en/of post in de gaten!

Vacature Raad van Toezicht

30 januari 2023

Het Heineken Pensioenfonds heeft per 1 juli 2023 een vacature in de Raad van Toezicht.

Wisselingen in bestuur en VO

22 december 2022

Er zijn enkele wisselingen in het bestuur en het Verantwoordingsorgaan.

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.