Nieuws

Digitale pensioenspecificaties

12 januari 2022

Deze maand zijn we gestart met het digitaal verzenden van de pensioenspecificaties voor de gepensioneerden die zich hebben aangemeld voor digitale communicatie.

Bijdrage Zorgverzekeringswet

22 december 2021

De wettelijke bijdrage van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is in 2022 gedaald naar 5,5% (2021: 5,7%).

Vacature Verantwoordingsorgaan

22 december 2021

In het Verantwoordingsorgaan zijn er twee vacatures.

Bestuursleden

22 december 2021

Michiel Kamermans is per 1 november 2021 herbenoemd als bestuurslid en tevens sleutelfunctiehouder risicobeheer namens de pensioengerechtigden.

Pensioenchecker App: Weet jij hoeveel pensioen je krijgt?

22 december 2021

De dag dat je met pensioen gaat ligt wellicht nog heel wat jaren voor je. Toch is het goed om regelmatig je pensioen te checken.

Wijziging pensioenregeling aanvulling partnerpensioen

22 december 2021

In je reguliere pensioenregeling is een aanvulling op het ingegaan partnerpensioen opgenomen. Deze aanvulling zal per 1 januari 2022 wijzigen.

Premies 2022

22 december 2021

De premies voor de pensioenregelingen kunnen per jaar anders zijn. Het bestuur van het HPF heeft de premies voor het jaar 2022 vastgesteld.

Geen verhoging per 1 januari 2022

22 december 2021

De beleidsdekkingsgraad van 30 september 2021 is bepalend voor het besluit om de pensioenen te verhogen. De beleidsdekkingsgraad van 30 september 2021 was 105,5%.

Pensioen3daagse: Animatie levensgebeurtenissen en jouw pensioen

4 november 2021

2, 3 en 4 November wordt de Pensioen3daagse gehouden. De Pensioen3daagse is een initiatief vanuit het Platform Wijzer in geldzaken om verantwoord financieel gedrag te bevorderen in Nederland en het bevorderen van financiële veerkracht tijdens pensionering.

Pensioen3daagse: Animatie Pensioenchecker App

3 november 2021

2, 3 en 4 November wordt de Pensioen3daagse gehouden. Pensioen3daagse is een initiatief vanuit het Platform Wijzer in geldzaken om verantwoord financieel gedrag te bevorderen in Nederland en het bevorderen van financiële veerkracht tijdens pensionering.

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.