Nieuws

Eventuele toeslag pensioen

27 juni 2022

De overheid heeft tijdelijk de regels voor toeslagverlening versoepeld waardoor de pensioenen al bij een beleidsdekkingsgraad van 105% mogen worden verhoogd.

Digitale communicatie

23 juni 2022

Het HPF communiceert graag per e-mail met gepensioneerden en gewezen deelnemers. Geef je e-mailadres op als je gepensioneerde of gewezen deelnemer bent bij het HPF door het scannen van de QR code of door het invullen van ons contactformulier.

Vacature Verantwoordingsorgaan

23 juni 2022

Er is een vacature beschikbaar in het Verantwoordingsorgaan (VO) van het Heineken Pensioenfonds (HPF) namens de werkgever.

Vacatures en wijzigingen Verantwoordingsorgaan

23 juni 2022

John Muller en Sjoerd Koornstra zullen per 1 juli 2022 in het Verantwoordingsorgaan aftreden.

Duurzaamheidsverslag

23 juni 2022

We hebben een duurzaamheidsverslag opgesteld waarin verslag wordt gedaan over ons Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid.

Waarom een nieuw pensioenstelsel?

21 juni 2022

De regels voor pensioen werkten jarenlang goed, maar dat is aan het veranderen. Het is nu niet duidelijk genoeg hoeveel geld mensen betalen voor hun pensioen.

Voorlopige voorkeursregeling: solidaire premieregeling

18 juni 2022

HEINEKEN en de werknemersorganisaties hebben voorlopig voor de solidaire premieregeling als voorkeursregeling voor het nieuwe pensioenstelsel gekozen. Gestreefd wordt naar een overgang naar het nieuwe pensioenstelsel van 1 januari 2025, de eerst mogelijke realistische datum voor een overgang.

Uitkomsten deelnemersenquête

19 mei 2022

Wij hebben eind maart een deelnemersenquête uitgezet om je mening te vragen ten aanzien van je voorkeuren voor een nieuwe pensioenregeling. Uit deze enquête is gebleken dat je een stabiel pensioen erg belangrijk vindt en de risico’s graag deelt met de andere (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.

HPF tweede plek hoogst behaalde beleggingsrendement

6 april 2022

Consultant LCP heeft een inschatting gemaakt van het jaarrendement per pensioenfonds. Met trotst kunnen wij melden dat het HPF het één na hoogste beleggingsrendement heeft behaald in 2021!

Communicatie per e-mail

29 maart 2022

Het HPF communiceert graag per e-mail. Hiermee komen we tegemoet aan de uitgesproken wens van deelnemers om communicatie digitaal te ontvangen.

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.