Nieuws

Namens HEINEKEN Travel Clinic

15 april 2021

Indien u in het verleden ooit gebruik heeft gemaakt van de services van de HEINEKEN Travel Clinic in Nederland, dan verzoekt HEINEKEN Travel Clinic om het volgende bericht te lezen.

Vacature lid Raad van Toezicht met als aandachtsgebied beleggingen

5 maart 2021

Het Heineken Pensioenfonds (HPF) heeft een intern toezicht in de vorm van een raad van toezicht (RvT). De RvT bestaat uit drie leden. De leden van de RvT zullen worden benoemd en ontslagen door het bestuur op bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan.

Vacature lid Verantwoordingsorgaan

25 februari 2021

Per 1 januari 2021 is er, door het vertrek van de heer Bakker, een vacature in het Verantwoordingsorgaan namens de werkgever. Aan de werkgever is gevraagd een nieuw VO-lid voor te dragen. De profielschets tref je hier.  

Resultaten enquête effectiviteit communicatiemiddelen

25 februari 2021

Eind 2020 hebben wij een enquête verstuurd om de effectiviteit van de communicatiemiddelen te toetsen. Pensioengerechtigden en gewezen deelnemers hebben de enquête per post ontvangen.

Invulling vacatures bestuur pensioenfonds

25 februari 2021

In nieuwsbericht van december 2020 hebben wij aangegeven dat er twee vacatures komen in het bestuur in 2021/2022 namens de pensioengerechtigden. Wij kunnen je melden dat er kandidaten zijn voor het invullen van deze vacatures.

Rente en dekkingsgraad

25 februari 2021

De rente heeft ook een negatief effect op de waarde van de pensioenverplichtingen. De pensioenverplichtingen stijgen bij een dalende rente. Bij een lagere rente moet je namelijk meer vermogen reserveren om aan de pensioenverplichtingen in de toekomst te kunnen voldoen.

Premie- en Toeslagbrief

15 januari 2021

Deze week is de premie- en toeslagbrief verstuurd. In de brief tref je de nieuwe premiepercentages, informatie over wijziging in de pensioenregeling en uitleg over waarom jouw pensioen dit jaar niet is verhoogd.

Wijziging van financiering pensioenopbouw bij volledige arbeidsongeschiktheid

28 december 2020

Per 1 januari 2021 vindt er een wijziging plaats in de financiering van de pensioenopbouw voor volledig arbeidsongeschikten. De werkgever heeft op verzoek van het pensioenfonds een koopsom betaald voor de pensioenopbouw van de huidige volledig arbeidsongeschikten.

Vernieuwde website

28 december 2020

De website van het HPF zal vanaf januari 2021 een ander uiterlijk hebben. De site wordt gebruiksvriendelijker en krijgt een strakker design. Kortom, houd onze website in de gaten!

Vacatures in het Bestuur namens pensioengerechtigden: oproep kandidaten

28 december 2020

Het pensioenfonds wordt bestuurd door een bestuur. Het bestuur bestaat uit acht bestuursleden, waarvan twee namens de pensioengerechtigden. De vertegenwoordigers van pensioengerechtigden worden gekozen door de pensioengerechtigden.

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.