Toeslagbeleid

Het Heineken Pensioenfonds heeft beleid voor het verhogen van pensioenen. Het bestuur besluit jaarlijks of de pensioenen worden verhoogd. Hieronder is het toeslagbeleid schematisch weergegeven.