Toeslagbeleid

De Stichting Heineken Pensioenfonds (HPF)  hanteert een toeslagbeleid. In dit beleid wordt aangegeven aan welke eisen voldaan dient te zijn voordat het HPF een toeslag/verhoging op uw pensioen mag geven.

Raadpleeg het toeslagbeleid hier.

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.