Toeslagbeleid

Het Heineken Pensioenfonds heeft beleid voor het verhogen van pensioenen. Het bestuur besluit jaarlijks of de pensioenen worden verhoogd. Hieronder is het toeslagbeleid schematisch weergegeven.

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.