Raad van toezicht

Het bestuur heeft een Raad van Toezicht (RvT) benoemd, bestaande uit drie onafhankelijke (externe) leden. De RvT oefent integraal toezicht uit op het bestuur en staat het bestuur met raad en daad terzijde. Tevens stelt de RvT zich op als gesprekspartner van het bestuur. De leden van de RvT handelen steeds in het belang van de doelstelling van het Heineken Pensioenfonds, zonder specifieke opdracht en onafhankelijk van welk ander belang ook. De taken van de RvT zijn zoals omschreven in de wet- en regelgeving en zijn vastgelegd in de statuten van het HPF.

De RvT bestaat uit:
Mila Hoekstra (voorzitter)
Erwin Capitain
Dick Wenting

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.