Oudedagspensioen ruilen voor extra partnerpensioen

Als je met pensioen gaat of bij Heineken uit dienst treedt en er is geen of te weinig partnerpensioen voor jouw partner en wezenpensioen voor jouw kinderen wanneer je onverhoopt komt te overlijden, dan kun je een deel van uw oudedagspensioen ruilen voor partnerpensioen en wezenpensioen. Je krijgt dan een lager oudedagspensioen. Jouw partner en kinderen krijgen dan wel een hoger pensioen van het Heineken Pensioenfonds als je komt te overlijden.


Na uitruil kan het partnerpensioen niet meer bedragen dan 70% van het oudedagspensioen dat na de uitruil resteert.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als je eenmaal gekozen hebt om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

Wil je meer informatie en/of precies weten wat onze pensioenregeling jou biedt? Bekijk het pensioenreglement of de brochure “Pensioenregeling voor deelnemers in dienst na 31-12-2005”.