Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid: Geen arbeidsongeschiktheidspensioen bij het HPF

Word je gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan krijg je geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

Pensioenopbouw bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en bij Heineken in dienst blijft, heb je recht op voortzetting van jouw reguliere pensioenopbouw. Tijdens de voortzetting van de pensioenopbouw bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid blijft Heineken de pensioenpremie betalen. Je betaalt zelf ook gewoon premie hiervoor. Er verandert dus in principe niks.

Lees meer hierover in de blog ”Pensioen bij arbeidsongeschiktheid”.

Er is een WGA-Hiaatverzekering en WIA-excedentverzekering via Heineken. Lees hier meer over.