WGA-hiaatverzekering en WIA-excedentverzekering via Heineken

WGA-hiaatverzekering en WIA-excedentverzekering via Heineken

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35%-80%) krijg je maar een gedeeltelijke WIA-arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Heb je via Heineken een WGA-hiaatverzekering afgesloten dan kun je deze inkomensterugval voor een groot deel voorkomen. Deze verzekering zorgt, bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, voor een aanvulling op jouw wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering tot het salarisniveau van € 66.956,- bruto per jaar (niveau 2023).

Is jouw inkomen hoger dan € 66.956,- bruto per jaar (niveau 2023) dan heb je wellicht via Heineken een WIA-excedentverzekering afgesloten. Deze verzekering voorkomt voor een groot deel dat je bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35%-80%) over jouw inkomen boven de € 66.956,- bruto per jaar (niveau 2023) in inkomen terugvalt. De WIA-excedentverzekering keert een bedrag uit tot 70% maal het arbeidsongeschiktheidspercentage over het deel van jouw inkomen boven het maximum jaarloon van € 66.956,- bruto (2023).

Nieuwe werknemers worden automatisch verzekerd per de datum van indiensttreding, tenzij zij zich via een afstandsverklaring daarvoor hebben afgemeld. Uiteraard gebeurt dat voor de WIA-excedentverzekering alleen als de nieuwe werknemer meer dan het maximum jaarloon van € 66.956,- (2023) verdient. Eenmaal afgemelde werknemers kunnen per de eerstvolgende hoofdpremievervaldatum (1 januari van ieder jaar) onder bepaalde voorwaarden gaan deelnemen aan de verzekering door het invullen van een aanmeldingsformulier.

Zowel de WGA-hiaatverzekering als de WIA-excedentverzekering worden niet uitgevoerd door het Heineken Pensioenfonds maar door Avéro Achmea. Om je voor deze verzekering(en) aan- of af te melden, dien je contact op te nemen met de afdeling HR Services.