Wanneer moet je in actie komen?

Als je van werkgever verandert

Je kunt jouw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder.

Lees meer

Als je arbeidsongeschikt wordt

Het is belangrijk dat je de gevolgen van jouw arbeidsongeschiktheid voor jouw pensioen zelf in kaart brengt. Je hoeft ons niet te informeren over jouw arbeidsongeschiktheid. Dit krijgen wij door van het UWV.

Lees meer

Als je gaat samenwonen

Indien je gaat samenwonen, kan jouw partner onder voorwaarden in aanmerking komen voor partnerpensioen. Over de samenwoning dien je ons te informeren.
Je hoeft ons niet zelf te informeren over trouwen en geregistreerd partnerschap.

Lees meer

Als je het samenwonen beëindigt

Indien je jouw samenwonen beëindigt, dien je ons te informeren over deze beëindiging.
Je hoeft ons niet zelf te informeren over de beëindiging van een huwelijk en geregistreerd partnerschap.

Lees meer

Als je verhuist naar het buitenland

Lees meer

Als je werkloos wordt

Lees meer

Als je tussentijds onbetaald verlof opneemt, bijvoorbeeld ouderschapsverlof

Lees meer

Als je gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid

Lees meer

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen je hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Lees meer

Als je vragen hebt

Neem contact met ons op als je vragen hebt of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten. Tijdens kantooruren kun je contact met onze helpdesk opnemen via telefoonnummer: 085 – 0007245 of stuur een e-mail naar pensioenfonds@heineken.nl.

Lees meer