Als je verhuist naar het buitenland

Meld dit aan jouw pensioenuitvoerder en bespreek wat de gevolgen zijn voor jouw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraag je aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

Let op: ook als je binnen het buitenland verhuist, moet je het Heineken Pensioenfonds daarover informeren.