Waardeoverdracht

Als je bij Heineken in dienst treedt

Als je bij Heineken in dienst treedt dan kun je jouw opgebouwde pensioen bij een andere pensioenuitvoerder meenemen naar het Heineken Pensioenfonds. We noemen dat waardeoverdracht.

Je ontvangt binnen twee maanden na indiensttreding van het Heineken Pensioenfonds een formulier Verzoek om offerte waardeoverdracht- Als je daarop invult dat je pensioen hebt opgebouwd bij één of meerdere werkgever(s), zet het Heineken Pensioenfonds de procedure voor waardeoverdracht in gang. Het Heineken Pensioenfonds neemt dan contact op met jouw vorige pensioenuitvoerder(s). Uiteindelijk krijg je dan van het Heineken Pensioenfonds een opgave wat er bij ons verzekerd kan worden in ruil voor overdracht van jouw vorige pensioen en wordt je gevraagd of je daar akkoord mee wilt gaan. Dit hele proces kan enige tijd duren. Wij raden je aan rekening te houden met een doorlooptijd van gemiddeld zes maanden. Zodra jouw rechten bij ons zijn ondergebracht, ontvang je van ons een nieuwe opgave van jouw pensioenrechten inclusief de overgedragen rechten.

Mocht je het aanmeldingsformulier voor waardeoverdrachten niet meer kunnen vinden dan kun je het formulier Verzoek om offerte waardeoverdracht downloaden of een e-mail sturen naar pensioenfonds@heineken.nl met jouw gegevens zoals naam, adres en polisnummer. Wij sturen je dan het formulier “Verzoek om offerte waardeoverdracht-”. Het ingevulde en door jou ondertekende formulier kun je per post aan ons versturen.

Je kunt er ook voor kiezen het ingevulde en ondertekende formulier als PDF te versturen naar: pensioenfonds@heineken.nl.

Wij wijzen je er op dat uitvoering van waardeoverdracht momenteel tijdelijk wordt opgeschort omdat de beleidsdekkingsgraad van het Heineken Pensioenfonds lager is dan 100%. Overigens kun je wel een verzoek tot waardeoverdracht aanvragen, maar deze aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de beleidsdekkingsgraad boven de 100% ligt.

Als je bij Heineken uit dienst treedt

Ga je uit dienst bij Heineken en ga je daardoor naar een andere pensioenregeling? De hoogte van jouw opgebouwde pensioen per jaar bepaalt wat er met jouw pensioen gebeurt.

Is jouw opgebouwd pensioen hoger dan € 503,24 per jaar dan beslist je zelf of je jouw pensioen meeneemt. Deze waardeoverdracht moet je regelen bij de pensioenuitvoerder van jouw nieuwe werkgever. Laat je hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van jouw huidige en van jouw nieuwe pensioenuitvoerder. Als je besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft jouw pensioen staan bij het Heineken Pensioenfonds en wordt het te zijner tijd aan jou uitbetaald. Je betaalt geen premie meer aan het Heineken Pensioenfonds en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van jouw nieuwe werkgever.

Wij wijzen je er op dat uitvoering van waardeoverdracht momenteel tijdelijk wordt opgeschort omdat de beleidsdekkingsgraad van het Heineken Pensioenfonds lager is dan 100%. Overigens kun je wel een verzoek tot waardeoverdracht aanvragen, maar deze aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de beleidsdekkingsgraad boven de 100% ligt.

Wil je hulp bij het maken van jouw keuze? Wij helpen je graag door met je de belangrijkste aandachtspunten bij waardeoverdracht door te nemen.

Is jouw opgebouwd pensioen minder dan € 503,24 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar dan zorgt het Heineken Pensioenfonds er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder. Het Heineken Pensioenfonds checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of je pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heb je geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft jouw pensioen bij het Heineken Pensioenfonds

Indien je voor 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan, dan zal deze automatische waardeoverdracht pas vanaf 2020 plaatsvinden.

Is jouw opgebouwde pensioen lager dan €2,- per jaar, dan krijg je dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.