Drie Pijlers

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. Je bouwt in 50 jaar AOW op. Je bouwt alleen AOW op als je in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd je AOW krijgt, hangt af van jouw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Informatie over de AOW en jouw AOW-leeftijd vind je op www.svb.nl.

Let op: heb je niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan jouw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat je via jouw werk opbouwt
Hoeveel pensioen je opbouwt via de regeling van jouw werkgever, zie je op jouw Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Dit krijg je ieder jaar van ons. Wil je een overzicht van de pensioenen die je bij andere werkgevers hebt opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

C. De pensioenaanvulling waar je zelf voor zorgt
Je kunt zelf een aanvulling regelen op jouw AOW en het pensioen dat je opbouwt via jouw werkgever. Er zijn verschillende manieren om jouw pensioen aan te vullen. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten of door in jouw regeling extra pensioen op te bouwen. Of je dat nodig vindt, hangt af van jouw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan je helpen bij het maken van keuzes. Je kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud www.nibud.nl.