Als je tussentijds onbetaald verlof opneemt, bijvoorbeeld ouderschapsverlof

Als je tussentijds onbetaald verlof opneemt, bijvoorbeeld ouderschapsverlof is dit tot een maximum van achttien maanden niet van invloed op de dekking uit hoofde van het partner- en wezenpensioen.  Het Heineken Pensioenfonds stelt daarbij de bijdrage vast die de betrokken deelnemer gedurende het verlof in verband hiermee verschuldigd zal zijn.

Indien een deelnemer tijdens de deelneming ouderschapsverlof of adoptieverlof/pleegverlof opneemt, is dit tevens niet van invloed op de opbouw van het pensioen.

Hierbij wordt de fiscale wet- en regelgeving in acht genomen.