Kerncijfers

Bedragen x € 1 miljoen (tenzij anders vermeld).

Aantal verzekerden 2020 2019 2018 2017 2016
Actieve deelnemers 3779 3.901 3.906 3.965 3.981
Gewezen deelnemers 6991 6.890 6.601 6.311 6.147
Pensioengerechtigden 5831 5.793 5.771 5.746 5.660
Totaal 16601 16.584 16.278 16.022 15.788

 

Reglementsvariabelen 2020 2019 2018 2017 2016
Actieve deelnemers:
Toeslagverlening 0,61% 0,02%
Niet toegekende toeslagen 2,72% 1,49% 1,31% 0,45% 0,65%
Doorgevoerde kortingen van rechten
Inhaaltoeslagverlening
Gewezen deelnemers en pensioengerechtigden:
Toeslagverlening 0,61% 0,02%
Niet toegekende toeslagen 2,72% 1,49% 1,31% 0,45% 0,65%
Doorgevoerde kortingen van rechten
Inhaaltoeslagverlening

 

Pensioenuitvoering 2020 2019 2018 2017 2016
Ontvangen premie* 73 71 68 66 66
Zuivere kostendekkende premie* 99 79 74 78 70
Gedempte kostendekkende premie* 44 42 42 43 43
Pensioenuitvoeringskosten per verzekerde (in euro’s) 171 153 137 125 126
Uitkeringen 108 106 104 103 101
Kosten vermogensbeheer excl. transactiekosten** 0,46% 0,35% 0,58% 0,38% 0,37%
Transactiekosten** 0,14% 0,08% 0,07% 0,12% 0,01%

*Exclusief de premies voor de Versleepregeling

** Percentage van het gemiddeld belegd vermogen

Vermogenssituatie en solvabiliteit 2020 2019 2018 2017 2016
Pensioenvermogen (conform DNB-methodiek) 4069 3.941 3.498 3.568 3.392
Pensioenverplichtingen 4104 3.674 3.205 3.167 3.246
Dekkingsgraad 99,20% 107,30% 109,10% 112,70% 104,50%
Beleidsdekkingsgraad 94,90% 105,40% 113,30% 110,20% 95,70%
Reële beleidsdekkingsgraad 77,30% 84,80% 92,00% 89,20% 78,80%
Minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) 176 157 137 134 137
Totaal vereist eigen vermogen (VEV) 947 846 787 725 712
Vereiste dekkingsgraad 123,10% 123,00% 124,50% 122,90% 121,90%
Gemiddelde rekenrente 0,20% 0,70% 1,40% 1,50% 1,30%

 

Beleggingen 2020 2019 2018 2017 2016
Aandelen 1552 1.521 1.311 1.444 1.346
Onroerend goed 434 418 385 345 254
Vastrentend** 1722 1.612 1.512 1.458 1.275
Overige beleggingen 344 367 252 279 419
 Totaal 4052 3.918 3.460 3.526 3.294

**Voor 2018 en 2017 betreffen de overige beleggingen enkel hedgefunds. In voorgaande jaren waren hieronder nog andere categorieën gerubriceerd die nu onder vastrentende waarden vallen.

Beleggingsrendement 2020 2019 2018 2017 2016
Portefeuillerendement 1,60% 13,40% -1,40% 5,80% 8,80%
Rendement strategische benchmark 3,30% 13,10% 0,90% 5,80% 8,30%

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.