Kerncijfers

Bedragen x € 1 miljoen (tenzij anders vermeld).

Aantal verzekerden 2019  2018 2017 2016 2015
Actieve deelnemers 3.901 3.906 3.965 3.981 4.099
Gewezen deelnemers 6.890 6.601 6.311 6.147 5.986
Pensioengerechtigden 5.793 5.771 5.746 5.660 5.527
Totaal 16.584 16.278 16.022 15.788 15.612
Reglementsvariabelen 2019 2018  2017 2016 2015
Actieve deelnemers:
Toeslagverlening 0,61% 0,02%
Niet toegekende toeslagen 1,49% 1,31% 0,45% 0,65% 2,00%
Doorgevoerde kortingen van rechten
Inhaaltoeslagverlening
Gewezen deelnemers en pensioengerechtigden:
Toeslagverlening 0,61% 0,02%
Niet toegekende toeslagen 1,49% 1,31% 0,45% 0,65% 1,10%
Doorgevoerde kortingen van rechten
Inhaaltoeslagverlening
Pensioenuitvoering 2019 2018 2017 2016 2015
Ontvangen premie* 71 68 66 66 68
Zuivere kostendekkende premie* 79 74 78 70 69
Gedempte kostendekkende premie* 42 42 43 43 56
Pensioenuitvoeringskosten per verzekerde (in euro’s) 153 137 125 126 136
Uitkeringen 106 104 103 101 99
Kosten vermogensbeheer excl. transactiekosten** 0,35% 0,58% 0,38% 0,37% 0,49%
Transactiekosten** 0,08% 0,07% 0,12% 0,01% 0,04%

*Exclusief de premies voor de Versleepregeling

** Percentage van het gemiddeld belegd vermogen

Vermogenssituatie en solvabiliteit 2019 2018 2017 2016 2015
Pensioenvermogen (conform DNB-methodiek) 3.941 3.498 3.568 3.392 3.126
Pensioenverplichtingen 3.674 3.205 3.167 3.246 3.037
Dekkingsgraad 107,3% 109,1% 112,7% 104,5% 102,9%
Beleidsdekkingsgraad 105,4% 113,3% 110,2% 95,7% 103,4%
Reële beleidsdekkingsgraad 84,8% 92,0% 89,2% 78,8% 84,5%
Minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) 157 137 134 137 125
Totaal vereist eigen vermogen (VEV) 846 787 725 712 727
Vereiste dekkingsgraad 123,0% 124,5% 122,9% 121,9% 123,9%
Gemiddelde rekenrente 0,7% 1,4% 1,5% 1,3% 1,7%
Beleggingen 2019 2018 2017 2016 2015
Aandelen 1.521 1.311 1.444 1.346 1.268
Onroerend goed 418 385 345 254 178
Vastrentend** 1.612 1.512 1.458 1.275 1.205
Overige beleggingen 367 252 279 419 428
 Totaal 3.918 3.460 3.526 3.294 3.079

**Voor 2018 en 2017 betreffen de overige beleggingen enkel hedgefunds. In voorgaande jaren waren hieronder nog andere categorieën gerubriceerd die nu onder vastrentende waarden vallen.

Beleggingsrendement 2019 2018 2017 2016 2015
Portefeuillerendement 13,4% -1,4% 5,8% 8,8% 2,8%
Rendement strategische benchmark 13,1% 0,9% 5,8% 8,3% 2,4%

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.