Betaaldata

Betaaldata

De pensioenen worden rond de 15e van de maand aan u overgemaakt.

Vakantiegeld

U krijgt geen vakantiegeld. De vakantie-uitkering zit al in het maandelijkse pensioen.

Nieuw rekeningnummer?

Een nieuw rekeningnummer kunt u doorgeven met het formulier wijziging opgave rekeningnummer.

Heeft u een buitenlandse bankrekening?

Wij betalen uw pensioen ook in het buitenland uit. Eventuele kosten voor het overmaken naar een buitenlandse bank zijn voor uw rekening.

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.