Pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel: ouderdomspensioen

28 maart 2024 | Nieuws

Sociale partners (de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging) willen kiezen voor de solidaire pensioenregeling. Hierin worden mee- en tegenvallers samen opgevangen en wordt er collectief belegd. Daardoor zullen de pensioenen stabiel zijn.

Komende maanden leggen we de nieuwe pensioenregeling in kleine stukjes aan je uit. We beginnen met het ouderdomspensioen. Dat is het pensioen dat je ontvangt als je stopt met werken.

In een notendop: hoe werkt het nu
In de pensioenregeling nu zijn afspraken gemaakt over de hoogte van het pensioen dat je ontvangt als je met pensioen gaat. Dus je weet vooraf hoeveel pensioen je iedere maand zult ontvangen.

In een notendop: hoe werkt het straks
In het vernieuwde pensioenstelsel worden afspraken gemaakt over hoeveel geld (premie) jij en je werkgever inleggen voor jouw pensioen. Dit heet een premieregeling: het is namelijk een afspraak over de hoogte van de premie. Je kunt hierbij goed zien hoeveel geld jij en je werkgever inleggen voor je pensioen en hoe dit bedrag groeit. Kortom: Je bouwt een kapitaal op dat je op het moment dat je met pensioen gaat gebruikt om een pensioen aan te kopen.

Dit kapitaal en uiteindelijk ook jouw pensioen zal meebewegen met de economie: sneller omhoog als het goed gaat en omlaag als het minder goed gaat. Omdat de pensioenen gaan meebewegen met de economie, zijn dalingen niet altijd te voorkomen. De nieuwe regels zorgen er wel voor dat de bewegingen minder groot worden als je (bijna) met pensioen bent: door minder risicovol te beleggen naarmate je ouder wordt. Ook wordt er een buffer gehanteerd voor tegenvallers: de solidariteitsreserve. In goede tijden bouwen we deze op, zodat we in slechte tijden een daling van het pensioen kunnen opvangen of verzachten.

Gerelateerde berichten

Duurzaamheidsverslag

18 juli 2024

Bij het beleggen houden wij rekening met milieu- en sociale aspecten en goed ondernemingsbestuur. Hoe wij dit doen hebben wij vastgelegd in ons beleid over maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB beleid). Hoe dit in 2023 heeft plaatsgevonden, staat in ons Duurzaamheidsverslag 2023. In het eerste deel vertellen wij hoe ons beleid er in 2023 uit zag. In deel 2 doen wij verslag van de implementatie en resultaten van ons MVB beleid in het afgelopen jaar.

Jaarverslag en jaaroverzicht 2023

18 juli 2024

De eerste helft van 2024 is voorbij en we blikken graag me je terug op het jaar 2023. De belangrijkste feiten en cijfers hebben we in hoofdlijnen vastgelegd in het Jaaroverzicht 2023. De moeite waard om even te bekijken!

Pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel: Partner- en wezenpensioen

18 juli 2024

Het is belangrijk dat er ook een uitkering is voor jouw partner en kinderen als je komt te overlijden. Een situatie waar je liever niet over na denkt, maar het is wel erg belangrijk om dan iets geregeld te hebben.