Pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel: ouderdomspensioen

28 maart 2024 | Nieuws

Sociale partners (de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging) willen kiezen voor de solidaire pensioenregeling. Hierin worden mee- en tegenvallers samen opgevangen en wordt er collectief belegd. Daardoor zullen de pensioenen stabiel zijn.

Komende maanden leggen we de nieuwe pensioenregeling in kleine stukjes aan je uit. We beginnen met het ouderdomspensioen. Dat is het pensioen dat je ontvangt als je stopt met werken.

In een notendop: hoe werkt het nu
In de pensioenregeling nu zijn afspraken gemaakt over de hoogte van het pensioen dat je ontvangt als je met pensioen gaat. Dus je weet vooraf hoeveel pensioen je iedere maand zult ontvangen.

In een notendop: hoe werkt het straks
In het vernieuwde pensioenstelsel worden afspraken gemaakt over hoeveel geld (premie) jij en je werkgever inleggen voor jouw pensioen. Dit heet een premieregeling: het is namelijk een afspraak over de hoogte van de premie. Je kunt hierbij goed zien hoeveel geld jij en je werkgever inleggen voor je pensioen en hoe dit bedrag groeit. Kortom: Je bouwt een kapitaal op dat je op het moment dat je met pensioen gaat gebruikt om een pensioen aan te kopen.

Dit kapitaal en uiteindelijk ook jouw pensioen zal meebewegen met de economie: sneller omhoog als het goed gaat en omlaag als het minder goed gaat. Omdat de pensioenen gaan meebewegen met de economie, zijn dalingen niet altijd te voorkomen. De nieuwe regels zorgen er wel voor dat de bewegingen minder groot worden als je (bijna) met pensioen bent: door minder risicovol te beleggen naarmate je ouder wordt. Ook wordt er een buffer gehanteerd voor tegenvallers: de solidariteitsreserve. In goede tijden bouwen we deze op, zodat we in slechte tijden een daling van het pensioen kunnen opvangen of verzachten.

Gerelateerde berichten

Pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel: ouderdomspensioen

28 maart 2024

Sociale partners (de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging) willen kiezen voor de solidaire pensioenregeling. Hierin worden mee- en tegenvallers samen opgevangen en wordt er collectief belegd. Daardoor zullen de pensioenen stabiel zijn. Komende maanden leggen we de nieuwe pensioenregeling in kleine stukjes aan je uit. We beginnen met het ouderdomspensioen. Dat is het pensioen dat je ontvangt als je stopt met werken. In een notendop: hoe werkt het nu In de pensioenregeling nu zijn afspraken gemaakt over de hoogte van het pensioen dat je ontvangt als je met pensioen gaat. Dus je weet vooraf hoeveel pensioen je iedere maand zult ontvangen. In een notendop: hoe werkt het straks In het vernieuwde pensioenstelsel worden afspraken gemaakt over hoeveel geld (premie) jij en je werkgever inleggen voor jouw pensioen. Dit heet een premieregeling: het is namelijk een afspraak over de hoogte van de premie. Je kunt hierbij goed zien hoeveel geld jij en je werkgever inleggen voor je pensioen en hoe dit bedrag groeit. Kortom: Je bouwt een kapitaal op dat je op het moment dat je met pensioen gaat gebruikt om een pensioen aan te kopen. Dit kapitaal en uiteindelijk ook jouw pensioen zal meebewegen met de economie: sneller omhoog als het goed gaat en omlaag als het minder goed gaat. Omdat de pensioenen gaan meebewegen met de economie, zijn dalingen niet altijd te voorkomen. De nieuwe regels zorgen er wel voor dat de bewegingen minder groot worden als je (bijna) met pensioen bent: door minder risicovol te beleggen naarmate je ouder wordt. Ook wordt er een buffer gehanteerd voor tegenvallers: de solidariteitsreserve. In goede tijden bouwen we deze op, zodat we in slechte tijden een daling van het pensioen kunnen opvangen of verzachten.

Gevolgen verkoop Vrumona voor pensioen en PUM

6 februari 2024

Sinds 29 september 2023 is Vrumona geen onderdeel meer van HEINEKEN. De verkoop van Vrumona heeft een aantal gevolgen.

Veelgestelde vragen niet verhogen pensioenen per 1-1-2024

15 januari 2024

Naar aanleiding van het bericht dat de pensioenen per 1 januari 2024 niet worden verhoogd, zijn een aantal vragen gesteld. In dit bericht geven we antwoord op de veelgestelde vragen.