Uitkomsten onderzoek naar risico en jouw pensioen

17 juli 2023 | Nieuws

In maart heeft het Heineken Pensioenfonds je uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek naar hoeveel risico je wilt lopen met je pensioen. We vinden het belangrijk om te weten hoe onze (gewezen) deelnemers en gepensioneerden aankijken tegen de opbrengsten en risico’s van beleggen. Met dit onderzoek hebben we daar een goed beeld van gekregen. De aanleiding om dit onderzoek uit te voeren, zijn de nieuwe regels voor pensioen die er met het nieuwe pensioenstelsel gelden.

In totaal hebben 2.052 respondenten hun mening gegeven. Deze groep is een goede weerspiegeling van het totaal aantal (gewezen) deelnemers en gepensioneerden van het pensioenfonds, dus kunnen wij betrouwbare uitspraken doen voor het hele pensioenfonds. De uitkomst van dit onderzoek biedt waardevolle informatie die door het bestuur wordt meegenomen bij het maken van keuzes over het nieuwe pensioencontract.

Belangrijkste uitkomsten

Vast of variabel pensioen

  • Een duidelijk merendeel van de jongere deelnemers geeft de voorkeur aan een variabel pensioen. De voorkeur voor een vast pensioen stijgt als men ouder wordt.
  • Ongeveer de helft van de deelnemers geeft aan het niet erg te vinden als de pensioenuitkering in een bepaald jaar lager is, omdat ze weten dat de uitkering ook omhoog kan gaan.

Risico beleggingen

  • Het merendeel van de respondenten geeft de voorkeur aan het nemen van een beetje tot gemiddeld risico.
  • Jongere deelnemers willen relatief gezien meer risico nemen dan oudere deelnemers.
  • Het merendeel geeft aan meer risico te willen nemen als het pensioenfonds verlagingen in de pensioenuitkering opvangt.

Hoe om te gaan met verhogen en verlagen van pensioen

  • Een grote meerderheid van de respondenten geeft aan een verlaging van het pensioen te willen spreiden over meerdere jaren.
  • De meeste deelnemers willen dat het pensioenfonds zorgt voor een pensioen dat, ook als het tegenzit, slechts beperkt verlaagd kan worden en een pensioenuitkering die van jaar op jaar zo min mogelijk kan schommelen.

Waarom nemen we risico met beleggen
We beleggen de ingelegde premie om jouw pensioen te laten groeien. Het pensioen dat je (straks) krijgt, bestaat voor het grootste deel uit winst op de beleggingen. Hoe meer risico we bij het beleggen nemen, hoe groter de kans op een hoger pensioen. Maar de kans dat het pensioen lager wordt, is ook groter.

Nieuw pensioenstelsel
Per 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen van kracht. Met deze wet gaat het pensioenstelsel ingrijpend veranderen. Via deze pagina op onze website houden we je op de hoogte over de ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel, wat het Heineken Pensioenfonds doet en wat dit voor jou betekent.

Hoe nu verder
Het bestuur gebruikt de resultaten van dit onderzoek bij het maken van keuzes over de manier hoe we het pensioen beleggen. We verwachten aan het eind van dit jaar je meer in detail te kunnen vertellen over de keuzes en de nieuwe pensioenregeling.

Gerelateerde berichten

Pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel: ouderdomspensioen

28 maart 2024

Sociale partners (de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging) willen kiezen voor de solidaire pensioenregeling. Hierin worden mee- en tegenvallers samen opgevangen en wordt er collectief belegd. Daardoor zullen de pensioenen stabiel zijn. Komende maanden leggen we de nieuwe pensioenregeling in kleine stukjes aan je uit. We beginnen met het ouderdomspensioen. Dat is het pensioen dat je ontvangt als je stopt met werken.

Gevolgen verkoop Vrumona voor pensioen en PUM

6 februari 2024

Sinds 29 september 2023 is Vrumona geen onderdeel meer van HEINEKEN. De verkoop van Vrumona heeft een aantal gevolgen.

Veelgestelde vragen niet verhogen pensioenen per 1-1-2024

15 januari 2024

Naar aanleiding van het bericht dat de pensioenen per 1 januari 2024 niet worden verhoogd, zijn een aantal vragen gesteld. In dit bericht geven we antwoord op de veelgestelde vragen.