Nieuwsbrief werkgever nieuw pensioenstelsel

19 december 2023 | Nieuws

We zijn op weg naar een nieuw pensioenstelsel. De werkgever HEINEKEN heeft een nieuwsbrief gedeeld met uitleg waarom verandering nodig is, een overzicht van de genomen stappen, de nog te nemen stappen, wat hetzelfde blijft, wat er verandert en waar we nu staan. Ook wordt verteld welke partijen zijn betrokken.

Lees de nieuwsbrief hieronder. In de nieuwsbrief zie je enkele woorden onderstreept staan. De bijbehorende links staan in de kolom ernaast.

Links in de nieuwsbrief:

 

Gerelateerde berichten

Pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel: ouderdomspensioen

28 maart 2024

Sociale partners (de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging) willen kiezen voor de solidaire pensioenregeling. Hierin worden mee- en tegenvallers samen opgevangen en wordt er collectief belegd. Daardoor zullen de pensioenen stabiel zijn. Komende maanden leggen we de nieuwe pensioenregeling in kleine stukjes aan je uit. We beginnen met het ouderdomspensioen. Dat is het pensioen dat je ontvangt als je stopt met werken.

Gevolgen verkoop Vrumona voor pensioen en PUM

6 februari 2024

Sinds 29 september 2023 is Vrumona geen onderdeel meer van HEINEKEN. De verkoop van Vrumona heeft een aantal gevolgen.

Veelgestelde vragen niet verhogen pensioenen per 1-1-2024

15 januari 2024

Naar aanleiding van het bericht dat de pensioenen per 1 januari 2024 niet worden verhoogd, zijn een aantal vragen gesteld. In dit bericht geven we antwoord op de veelgestelde vragen.