Nieuwsbrief werkgever nieuw pensioenstelsel

19 december 2023 | Nieuws

We zijn op weg naar een nieuw pensioenstelsel. De werkgever HEINEKEN heeft een nieuwsbrief gedeeld met uitleg waarom verandering nodig is, een overzicht van de genomen stappen, de nog te nemen stappen, wat hetzelfde blijft, wat er verandert en waar we nu staan. Ook wordt verteld welke partijen zijn betrokken.

Lees de nieuwsbrief hieronder. In de nieuwsbrief zie je enkele woorden onderstreept staan. De bijbehorende links staan in de kolom ernaast.

Links in de nieuwsbrief:

 

Gerelateerde berichten

Gevolgen verkoop Vrumona voor pensioen en PUM

6 februari 2024

Sinds 29 september 2023 is Vrumona geen onderdeel meer van HEINEKEN. De verkoop van Vrumona heeft een aantal gevolgen.

Veelgestelde vragen niet verhogen pensioenen per 1-1-2024

15 januari 2024

Naar aanleiding van het bericht dat de pensioenen per 1 januari 2024 niet worden verhoogd, zijn een aantal vragen gesteld. In dit bericht geven we antwoord op de veelgestelde vragen.

Wijzigingen in de pensioenregeling per 1-1-2024

21 december 2023

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in werking getreden. Waar mogelijk hebben we de huidige pensioenregeling alvast in lijn gebracht met de Wtp. We hebben de definities voor ‘partner’ en ‘wezen’ alvast aangepast. En in de pensioenregeling is de mogelijkheid opgenomen dat je jouw pensioen kunt vervroegen tot uiterlijk tien jaar voor jouw AOW-leeftijd.