Leeswijzer Pensioenoverzicht 2022

Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht?
Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) geeft u duidelijkheid over wat u aan pensioen hebt opgebouwd of wat u als pensioen ontvangt. Als u actief bent ziet u ook welk pensioen u kunt bereiken. We raden u aan het UPO goed te lezen. Het gaat namelijk over uw pensioen. Op het UPO ziet u precies om hoeveel geld het gaat.

Wij adviseren u om alle pensioenoverzichten goed en bij elkaar te bewaren. Ook die van andere pensioenregelingen. Zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een totaaloverzicht van uw pensioenen van de verschillende pensioenuitvoerders (en AOW-aanspraken) bij elkaar.

Waarom krijg ik een pensioenoverzicht?
U ontvangt ieder jaar van het Heineken Pensioenfonds een pensioenoverzicht om alle informatie over uw pensioen overzichtelijk bij elkaar te hebben. Het UPO is gebaseerd op de situatie op 1 januari van het jaar waarin u het overzicht ontvangt. U ontvangt ook een UPO van andere pensioenfondsen en verzekeraars waar u pensioen hebt.

Ik heb ook bij een ander pensioenfonds pensioen opgebouwd. Hoe zie ik wat mijn totale pensioen is?
In dit UPO ziet u alléén het pensioen dat u krijgt van het Heineken Pensioenfonds. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u uw totale pensioen zien.

Mijn gegevens kloppen niet meer. Waar kan ik dit doorgeven?
Als u in Nederland woont dan moet u een verhuizing naar het buitenland aan ons doorgeven. Alle andere veranderingen (zoals verhuizen binnen Nederland of een huwelijk) hoeft u niet aan ons door te geven. Dit krijgen wij automatisch door van uw gemeente. Als u een samenlevingscontract aangaat, kunt u dat wel aan ons doorgeven zodat wij uw partner kunnen registreren.

Als u in het buitenland woont dan moet u wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan ons doorgeven.

Ik heb een vraag over mijn UPO. Waar kan ik die stellen?
Als u vragen hebt, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het pensioenfonds op 071 – 54 58 065. Per e-mail zijn wij bereikbaar op pensioenfonds@heineken.nl. Op onze website kunt u ook veel informatie vinden over de pensioenregeling en het pensioenfonds.

Snel naar jouw leeswijzer:
Ik werk momenteel voor HEINEKEN (volgt)
Ik heb voor HEINEKEN gewerkt (volgt)
Ik ontvang een pensioen
Ik ontvang een nabestaandenpensioen