Leeswijzer Pensioenoverzicht 2022

Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht?
Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) geeft u duidelijkheid over wat u aan pensioen hebt opgebouwd of wat u als pensioen ontvangt. Als u actief bent ziet u ook welk pensioen u kunt bereiken. We raden u aan het UPO goed te lezen. Het gaat namelijk over uw pensioen. Op het UPO ziet u precies om hoeveel geld het gaat.

Wij adviseren u om alle pensioenoverzichten goed en bij elkaar te bewaren. Ook die van andere pensioenregelingen. Zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een totaaloverzicht van uw pensioenen van de verschillende pensioenuitvoerders (en AOW-aanspraken) bij elkaar.

Waarom krijg ik een pensioenoverzicht?
U ontvangt ieder jaar van het Heineken Pensioenfonds een pensioenoverzicht om alle informatie over uw pensioen overzichtelijk bij elkaar te hebben. Het UPO is gebaseerd op de situatie op 1 januari van het jaar waarin u het overzicht ontvangt. U ontvangt ook een UPO van andere pensioenfondsen en verzekeraars waar u pensioen hebt.

Ik heb ook bij een ander pensioenfonds pensioen opgebouwd. Hoe zie ik wat mijn totale pensioen is?
In dit UPO ziet u alléén het pensioen dat u krijgt van het Heineken Pensioenfonds. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u uw totale pensioen zien.

Mijn gegevens kloppen niet meer. Waar kan ik dit doorgeven?
Als u in Nederland woont dan moet u een verhuizing naar het buitenland aan ons doorgeven. Alle andere veranderingen (zoals verhuizen binnen Nederland of een huwelijk) hoeft u niet aan ons door te geven. Dit krijgen wij automatisch door van uw gemeente. Als u een samenlevingscontract aangaat, kunt u dat wel aan ons doorgeven zodat wij uw partner kunnen registreren.

Als u in het buitenland woont dan moet u wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan ons doorgeven.

Ik heb een vraag over mijn UPO. Waar kan ik die stellen?
Als u vragen hebt, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het pensioenfonds op 071 – 54 58 065. Per e-mail zijn wij bereikbaar op pensioenfonds@heineken.nl. Op onze website kunt u ook veel informatie vinden over de pensioenregeling en het pensioenfonds.

Snel naar jouw leeswijzer:
Ik werk momenteel voor HEINEKEN (volgt)
Ik heb voor HEINEKEN gewerkt (volgt)
Ik ontvang een pensioen
Ik ontvang een nabestaandenpensioen

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.