Ik ontvang een pensioen

Wat krijgt u?
Hier staan de bedragen die u op jaarbasis ontvangt.

Alleenstaandenpensioen
Dit is het bedrag dat u ontvangt als aanvulling op uw oudedagspensioen. U ontvangt dit bedrag alleen als u op de ingangsdatum van uw oudedagspensioen geen partner heeft. Heeft u op deze datum wel een partner? Dan vervalt het recht op deze aanvullende pensioenuitkering. Het is ook mogelijk dat u na ingang van het oudedagspensioen recht houdt op een alleenstaandenpensioen. Dat wordt aan u betaald als u na ingang van het oudedagspensioen alleenstaand wordt door echtscheiding of overlijden van uw partner.

Pensioenverevening na echtscheiding
Als er sprake is geweest van een echtscheiding heeft uw ex-partner recht op een deel van het opgebouwde oudedagspensioen. Dit deel wordt het verevende pensioen genoemd. Het te verevenen pensioen wordt rechtstreeks aan uw ex-partner uitbetaald. Het pensioen dat u op uw UPO ziet is het pensioen dat aan u toekomt. Dit wil zeggen dat pensioen voor uw ex-partner op uw pensioen in mindering is gebracht. Als het verevenende pensioen niet in een zelfstandig recht is omgezet komt het te verevenen pensioen na overlijden van uw ex-partner weer aan u toe.

Kijk voor meer informatie over pensioen en scheiding op onze website.

Verhoging van uw pensioen
Op uw pensioen wordt elk jaar op 1 januari een toeslag verleend op basis van maximaal de toename van het CBS-consumentenprijs-indexcijfer. Hierbij wordt gekeken naar de ontwikkeling van de prijzen van oktober tot en met oktober voorafgaand aan 1 januari. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre de pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagen worden, afhankelijk van de financiële positie van het fonds, gefinancierd uit de beleggingsrendementen van het fonds, als de dekkingsgraad dat toestaat.

Welk partnerpensioen ontvangt uw (eventuele) partner als u overlijdt?

Uw partner kan recht hebben op een uitkering. Voor de definitie van partner en het aanmeldingsvereiste van partners wordt verwezen naar het pensioenreglement. Indien er een partnerpensioen verzekerd is, vindt u in dit Uniform Pensioenoverzicht het bedrag dat uw partner ontvangt, mits hij/zij aan de voorwaarden voldoet. Bij het Heineken Pensioenfonds heeft u een partnerpensioen op spaarbasis. Dit houdt in dat het opgebouwde partnerpensioen ook tot uitkering komt bij overlijden na beëindiging van uw dienstverband.

Uw partner krijgt partnerpensioen
Als uw partner, na uw overlijden, in aanmerking komt voor partnerpensioen dan staat hier het bedrag dat uw partner na uw overlijden levenslang ontvangt. Er kan ook sprake zijn van een tijdelijk partnerpensioen ter grootte van 18% van het verzekerde partnerpensioen. Tenslotte kan er ook sprake zijn van een aanvullend partnerpensioen waarvoor u zich vrijwillig heeft verzekerd.