Ik ontvang een nabestaandenpensioen

Welk pensioen ontvangt u?
U ontvangt een nabestaandenpensioen als gevolg van het overlijden van iemand die deelnemer of gepensioneerde was bij Heineken Pensioenfonds. Een nabestaandenpensioen kan een wezenpensioen zijn of een partnerpensioen.

Een wezenpensioen wordt betaald tot de 18-jarige leeftijd of, tot uiterlijk de 27-jarige leeftijd als u studeert. U moet na uw 18-jarige leeftijd wel jaarlijks een schoolverklaring aan ons sturen. U ontvangt daarvoor elk jaar een verzoek.

Een partnerpensioen wordt betaald tot en met de maand dat de nabestaande komt te overlijden.

Er kan sprake zijn van een pensioen dat u tijdelijk ontvangt. Kijkt u daarvoor op uw pensioenoverzicht. De einddatums staan bij de pensioenen vermeld.

Verhoging van uw pensioen

Op uw pensioen wordt elk jaar op 1 januari een toeslag verleend op basis van maximaal de toename van het CBS-consumentenprijs-indexcijfer. Hierbij wordt gekeken naar de ontwikkeling van de prijzen van oktober tot en met oktober voorafgaand aan 1 januari. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre de pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagen worden, afhankelijk van de financiële positie van het fonds, gefinancierd uit de beleggingsrendementen van het fonds, als de dekkingsgraad dat toestaat.