Geen onderdeel van een categorie

Deelnemersenquête nieuwe pensioenregeling van HEINEKEN

17 maart 2022

Het pensioenstelsel in Nederland gaat veranderen. De pensioenregeling van HEINEKEN verandert mee. Dat betekent dat wij met vertegenwoordigers van werkgever, werknemers en het pensioenfonds bezig zijn met het bespreken van een nieuwe pensioenregeling. Het Heineken Pensioenfonds voert de pensioenregeling van HEINEKEN uit.

Beleggingen in Rusland (Update)

16 maart 2022

Het HPF heeft besloten om beleggingen in Rusland aan de uitsluitingslijst toe te voegen. Als gevolg van het besluit worden de nog resterende beleggingen in Rusland zodra mogelijk verkocht en worden geen nieuwe aankopen gedaan.

Jaaropgave 2021 en Uniform Pensioenoverzicht pensioengerechtigden

28 januari 2022

Als je een pensioenuitkering van ons ontvangt dan krijg je jaarlijks een jaaropgave. Hierin staat hoeveel pensioen je het afgelopen jaar hebt ontvangen.

Vacature Verantwoordingsorgaan

22 december 2021

In het Verantwoordingsorgaan zijn er twee vacatures.

Wijziging pensioenregeling aanvulling partnerpensioen

22 december 2021

In je reguliere pensioenregeling is een aanvulling op het ingegaan partnerpensioen opgenomen. Deze aanvulling zal per 1 januari 2022 wijzigen.

Benoeming bestuursleden

29 september 2021

Wij zijn verheugd te melden dat wij per 6 juli 2021 twee nieuwe bestuursleden hebben, Henriëtte Dollé-Bäcker namens de werkgever en Ben de Putter namens de werknemers.

Vacature Verantwoordingsorgaan

29 september 2021

Er is een vacature beschikbaar in het Verantwoordingsorgaan (VO) van het Heineken Pensioenfonds (HPF) namens de werkgever. Per 1 januari 2022 is er tevens een vacature namens de werknemers.

Vacature Verantwoordingsorgaan

23 juli 2021

Er is een vacature beschikbaar in het Verantwoordingsorgaan (VO) van het Heineken Pensioenfonds (HPF) namens de werkgever.

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB)

28 december 2020

Het HPF hanteert een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (MVB). Op onze website is meer informatie te vinden over het MVB-beleid van het HPF.

Geen verhoging per 1 januari 2021

28 december 2020

De beleidsdekkingsgraad was eind september 2020 96,8%. Dit is te laag om de pensioenen te mogen verhogen. Bij het nemen van besluiten moet het HPF gebruik maken van de beleidsdekkingsgraad: de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De hoogte van de beleidsdekkingsgraad bepaalt of we de pensioenen kunnen verhogen (toeslag verlenen) of moeten verlagen (korten). Gezien deze beleidsdekkingsgraad heeft het bestuur moeten besluiten om de pensioenen per 1 januari 2021 niet te verhogen. De financiële positie van ons pensioenfonds is echter nog steeds voldoende om de pensioenen niet te hoeven korten. Lees hierover meer in onze blog.

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.