Geen onderdeel van een categorie

HEINEKEN Nederland voornemens om Vrumona te verkopen aan Royal Unibrew

3 juli 2023

Heineken Nederlands Beheer B.V. is voornemens om de aandelen in Vrumona B.V. te verkopen. Zie dit bericht voor meer informatie. Voor gepensioneerden die werkzaam waren bij Vrumona heeft dit verder geen gevolgen voor hun pensioen. Het pensioen bij Stichting Heineken Pensioenfonds (HPF) wordt ongewijzigd onder de huidige en toekomstige regeling voortgezet. Ook als u nu nog in dienst bent van Vrumona B.V. maar binnenkort, voor de definitieve verkoop (naar verwachting in de tweede helft van 2023), met pensioen gaat, gaat u met pensioen onder de huidige regeling van HPF. Als u nog in dienst bent van Vrumona B.V. na de definitieve verkoop, zijn er wel wijzigingen voor uw toekomstige pensioen te verwachten. Daarover wordt u rechtstreeks door Vrumona geïnformeerd. Uiteraard behoudt u de pensioenrechten die u heeft opgebouwd bij HPF.

Podcasts

31 maart 2023

Op onze website hebben we enkele podcasts geplaatst, genaamd de Pensioen Shorties. In deze podcasts wordt kort verteld over pensioen en/of wanneer je iets aan je pensioen moet doen. Over bijvoorbeeld pensioen bij trouwen, kinderen krijgen of arbeidsongeschiktheid. De podcasts zijn al wat ouder, maar zeker nog relevant.  

Deelnemersenquête nieuwe pensioenregeling van HEINEKEN

17 maart 2022

Het pensioenstelsel in Nederland gaat veranderen. De pensioenregeling van HEINEKEN verandert mee. Dat betekent dat wij met vertegenwoordigers van werkgever, werknemers en het pensioenfonds bezig zijn met het bespreken van een nieuwe pensioenregeling. Het Heineken Pensioenfonds voert de pensioenregeling van HEINEKEN uit.

Beleggingen in Rusland (Update)

16 maart 2022

Het HPF heeft besloten om beleggingen in Rusland aan de uitsluitingslijst toe te voegen. Als gevolg van het besluit worden de nog resterende beleggingen in Rusland zodra mogelijk verkocht en worden geen nieuwe aankopen gedaan.

Jaaropgave 2021 en Uniform Pensioenoverzicht pensioengerechtigden

28 januari 2022

Als je een pensioenuitkering van ons ontvangt dan krijg je jaarlijks een jaaropgave. Hierin staat hoeveel pensioen je het afgelopen jaar hebt ontvangen.

Vacature Verantwoordingsorgaan

22 december 2021

In het Verantwoordingsorgaan zijn er twee vacatures.

Wijziging pensioenregeling aanvulling partnerpensioen

22 december 2021

In je reguliere pensioenregeling is een aanvulling op het ingegaan partnerpensioen opgenomen. Deze aanvulling zal per 1 januari 2022 wijzigen.

Benoeming bestuursleden

29 september 2021

Wij zijn verheugd te melden dat wij per 6 juli 2021 twee nieuwe bestuursleden hebben, Henriëtte Dollé-Bäcker namens de werkgever en Ben de Putter namens de werknemers.

Vacature Verantwoordingsorgaan

29 september 2021

Er is een vacature beschikbaar in het Verantwoordingsorgaan (VO) van het Heineken Pensioenfonds (HPF) namens de werkgever. Per 1 januari 2022 is er tevens een vacature namens de werknemers.

Vacature Verantwoordingsorgaan

23 juli 2021

Er is een vacature beschikbaar in het Verantwoordingsorgaan (VO) van het Heineken Pensioenfonds (HPF) namens de werkgever.