Blog: De Heineken pensioenregeling

17 december 2020 | Blog

Het Heineken Pensioenfonds voert meerdere pensioenregelingen uit. Als je bij Heineken in dienst treedt, biedt Heineken je de Heineken pensioenregeling aan. De details van de pensioenregeling zijn opgenomen in het Pensioenreglement. Daarnaast is er voor arbeidsongeschiktheid ook het Reglement Arbeidsongeschiktheidspensioen.

Pensioenreglement en reglement arbeidsongeschiktheidspensioen

In het Pensioenreglement staan de rechten en verplichtingen van de deelnemer aan de pensioenregeling ten aanzien van het reguliere ouderdomspensioen. Dit pensioen krijg je bij 68 jaar maar je kunt ook vervroegen. In het Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen zijn de rechten en verplichtingen van de deelnemer aan de pensioenregeling opgenomen met betrekking tot het arbeidsongeschiktheidspensioen. Een kort overzicht van de pensioenregeling kun je vinden in onze Pensioen1-2-3.

Vrijwillige pensioenregelingen

Het Heineken Pensioenfonds biedt ook aanvullende pensioenregelingen. De deelname hieraan is vrijwillig. Deze aanvullende regelingen zijn opgenomen in het Reglement Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen en het Reglement Aanvullend Partnerpensioen. Het Reglement Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen betreft een vrijwillige aanvulling op het reguliere arbeidsongeschiktheidspensioen. De uitkering betreft een aanvulling op het inkomen bij volledige arbeidsongeschiktheid.

Het Reglement Aanvullend Partnerpensioen betreft een aanvulling op het reguliere partnerpensioen. Als je bij indiensttreding getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt of gaat trouwen/geregistreerd partnerschap overeenkomt, dan wordt je voor deze regeling automatisch aangemeld. Je krijgt wel de mogelijkheid om hier vanaf te zien. De aanmelding gaat automatisch omdat wij deze melding doorkrijgen van de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP).

Als je samenwoont ga je pas deelnemen aan deze regeling als je een kopie van de ondertekende notariële samenlevingsovereenkomst verstrekt. Dit moet in principe binnen drie maanden na indiensttreding of na ondertekening hiervan aan het pensioenfonds worden verstrekt. Deelname is na deze periode ook mogelijk, alleen onder aanvullende voorwaarden. Wij krijgen van de BRP helaas geen melding van het overeenkomen van een notariële samenlevingsovereenkomst door. Daarom moet je dit zelf aan ons doorgeven.

Vragen?

Heb je vragen over de pensioenregelingen of over andere pensioenonderwerpen, dan kun je altijd contact opnemen met onze pensioenhelpdesk. Wij zijn momenteel in principe niet telefonisch bereikbaar. Wij vragen je daarom per e-mail contact op te nemen via pensioenfonds@heineken.nl. Voor spoedgevallen kun je ons bereiken op 071 – 545 76 74.

Gerelateerde berichten

Blog: vacatures Verantwoordingsorgaan

31 maart 2023

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers, werkgever en gepensioneerden. In het Verantwoordingsorgaan zijn er momenteel vacatures. Wil je hierover meer weten, lees dan onze blog.

Verhoging pensioenen met 14,33%

22 december 2022

Het bestuur heeft besloten de pensioenen per 1 januari 2023 te verhogen met 14,33%. Dit percentage is gelijk aan de de stijging van consumentenprijzen. Dit is de maximale toeslag die wij kunnen verlenen.

Blog: Pensioenopbouw tijdens verlof

27 september 2022

Tijdens je dienstverband kun je verschillende soorten verlof opnemen. Denk hierbij o.a. aan vakantie, zwangerschaps- en geboorteverlof, ouderschapsverlof of een sabbatical. Maar hoe zit het dan met jouw pensioenopbouw? Lees hierover meer in deze blog.