Blog: De Heineken pensioenregeling

17 december 2020 | Blog

Het Heineken Pensioenfonds voert meerdere pensioenregelingen uit. Als je bij Heineken in dienst treedt, biedt Heineken je de Heineken pensioenregeling aan. De details van de pensioenregeling zijn opgenomen in het Pensioenreglement. Daarnaast is er voor arbeidsongeschiktheid ook het Reglement Arbeidsongeschiktheidspensioen.

Pensioenreglement en reglement arbeidsongeschiktheidspensioen

In het Pensioenreglement staan de rechten en verplichtingen van de deelnemer aan de pensioenregeling ten aanzien van het reguliere ouderdomspensioen. Dit pensioen krijg je bij 68 jaar maar je kunt ook vervroegen. In het Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen zijn de rechten en verplichtingen van de deelnemer aan de pensioenregeling opgenomen met betrekking tot het arbeidsongeschiktheidspensioen. Een kort overzicht van de pensioenregeling kun je vinden in onze Pensioen1-2-3.

Vrijwillige pensioenregelingen

Het Heineken Pensioenfonds biedt ook aanvullende pensioenregelingen. De deelname hieraan is vrijwillig. Deze aanvullende regelingen zijn opgenomen in het Reglement Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen en het Reglement Aanvullend Partnerpensioen. Het Reglement Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen betreft een vrijwillige aanvulling op het reguliere arbeidsongeschiktheidspensioen. De uitkering betreft een aanvulling op het inkomen bij volledige arbeidsongeschiktheid.

Het Reglement Aanvullend Partnerpensioen betreft een aanvulling op het reguliere partnerpensioen. Als je bij indiensttreding getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt of gaat trouwen/geregistreerd partnerschap overeenkomt, dan wordt je voor deze regeling automatisch aangemeld. Je krijgt wel de mogelijkheid om hier vanaf te zien. De aanmelding gaat automatisch omdat wij deze melding doorkrijgen van de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP).

Als je samenwoont ga je pas deelnemen aan deze regeling als je een kopie van de ondertekende notariële samenlevingsovereenkomst verstrekt. Dit moet in principe binnen drie maanden na indiensttreding of na ondertekening hiervan aan het pensioenfonds worden verstrekt. Deelname is na deze periode ook mogelijk, alleen onder aanvullende voorwaarden. Wij krijgen van de BRP helaas geen melding van het overeenkomen van een notariële samenlevingsovereenkomst door. Daarom moet je dit zelf aan ons doorgeven.

Vragen?

Heb je vragen over de pensioenregelingen of over andere pensioenonderwerpen, dan kun je altijd contact opnemen met onze pensioenhelpdesk. Wij zijn momenteel in principe niet telefonisch bereikbaar. Wij vragen je daarom per e-mail contact op te nemen via pensioenfonds@heineken.nl. Voor spoedgevallen kun je ons bereiken op 071 – 545 76 74.

Gerelateerde berichten

In gesprek met: Nicolaas Groot, bestuurslid Heineken Pensioenfonds

28 maart 2024

Ieder kwartaal gaan we in gesprek over pensioen. Inspirerende gesprekken waarvan we hopen dat die je motiveren eens naar jouw pensioen te kijken.

Blog: Nieuw logo

21 maart 2024

Komende jaren gaat het pensioenstelsel in Nederland veranderen om pensioen beter te laten aansluiten aan de huidige behoeften. Ook wij vernieuwen om jullie nog beter van dienst te zijn.

Blog: Organen van het Pensioenfonds

28 september 2023

Het Heineken Pensioenfonds heeft drie verschillende organen. Wij kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt wat de taken van deze organen zijn en hoe jouw belangen door deze organen worden vertegenwoordigd. In deze blog geven wij jou daar meer informatie over.