Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB)

28 december 2020 | Geen onderdeel van een categorie

Het HPF hanteert een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (MVB). Op onze website is meer informatie te vinden over het MVB-beleid van het HPF.

De Vereniging van Beleggen voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) onderzoekt jaarlijks de 50 grootste pensioenfondsen in Nederland op het gebied van MVB.

Het HPF behaalde dit jaar de 45ste plaats in de ranking (vorig jaar 30). Het MVB-beleid is gevolgd, maar er zijn het afgelopen jaar geen verbeteringen doorgevoerd. Andere pensioenfondsen die dit wel hebben gedaan, zijn beter uit de ranking gekomen. Afgelopen jaar heeft het pensioenfonds prioriteit gegeven aan het herformuleren van het MVB-beleid. Het HPF zal komend jaar het nieuwe MVB-beleid inrichten bij het pensioenfonds.

Raadpleeg de Benchmark Pensioenfondsen die de VBDO heeft gepubliceerd. (alleen beschikbaar in het Engels).

Gerelateerde berichten

HEINEKEN Nederland voornemens om Vrumona te verkopen aan Royal Unibrew

3 juli 2023

Heineken Nederlands Beheer B.V. is voornemens om de aandelen in Vrumona B.V. te verkopen. Zie dit bericht voor meer informatie. Voor gepensioneerden die werkzaam waren bij Vrumona heeft dit verder geen gevolgen voor hun pensioen. Het pensioen bij Stichting Heineken Pensioenfonds (HPF) wordt ongewijzigd onder de huidige en toekomstige regeling voortgezet. Ook als u nu nog in dienst bent van Vrumona B.V. maar binnenkort, voor de definitieve verkoop (naar verwachting in de tweede helft van 2023), met pensioen gaat, gaat u met pensioen onder de huidige regeling van HPF. Als u nog in dienst bent van Vrumona B.V. na de definitieve verkoop, zijn er wel wijzigingen voor uw toekomstige pensioen te verwachten. Daarover wordt u rechtstreeks door Vrumona geïnformeerd. Uiteraard behoudt u de pensioenrechten die u heeft opgebouwd bij HPF.

Podcasts

31 maart 2023

Op onze website hebben we enkele podcasts geplaatst, genaamd de Pensioen Shorties. In deze podcasts wordt kort verteld over pensioen en/of wanneer je iets aan je pensioen moet doen. Over bijvoorbeeld pensioen bij trouwen, kinderen krijgen of arbeidsongeschiktheid. De podcasts zijn al wat ouder, maar zeker nog relevant.  

Deelnemersenquête nieuwe pensioenregeling van HEINEKEN

17 maart 2022

Het pensioenstelsel in Nederland gaat veranderen. De pensioenregeling van HEINEKEN verandert mee. Dat betekent dat wij met vertegenwoordigers van werkgever, werknemers en het pensioenfonds bezig zijn met het bespreken van een nieuwe pensioenregeling. Het Heineken Pensioenfonds voert de pensioenregeling van HEINEKEN uit.