Geen verhoging per 1 januari 2021

28 december 2020 | Geen onderdeel van een categorie

De beleidsdekkingsgraad was eind september 2020 96,8%. Dit is te laag om de pensioenen te mogen verhogen. Bij het nemen van besluiten moet het HPF gebruik maken van de beleidsdekkingsgraad: de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De hoogte van de beleidsdekkingsgraad bepaalt of we de pensioenen kunnen verhogen (toeslag verlenen) of moeten verlagen (korten). Gezien deze beleidsdekkingsgraad heeft het bestuur moeten besluiten om de pensioenen per 1 januari 2021 niet te verhogen.
De financiële positie van ons pensioenfonds is echter nog steeds voldoende om de pensioenen niet te hoeven korten. Lees hierover meer in onze blog.

Gerelateerde berichten

HEINEKEN Nederland voornemens om Vrumona te verkopen aan Royal Unibrew

3 juli 2023

Heineken Nederlands Beheer B.V. is voornemens om de aandelen in Vrumona B.V. te verkopen. Zie dit bericht voor meer informatie. Voor gepensioneerden die werkzaam waren bij Vrumona heeft dit verder geen gevolgen voor hun pensioen. Het pensioen bij Stichting Heineken Pensioenfonds (HPF) wordt ongewijzigd onder de huidige en toekomstige regeling voortgezet. Ook als u nu nog in dienst bent van Vrumona B.V. maar binnenkort, voor de definitieve verkoop (naar verwachting in de tweede helft van 2023), met pensioen gaat, gaat u met pensioen onder de huidige regeling van HPF. Als u nog in dienst bent van Vrumona B.V. na de definitieve verkoop, zijn er wel wijzigingen voor uw toekomstige pensioen te verwachten. Daarover wordt u rechtstreeks door Vrumona geïnformeerd. Uiteraard behoudt u de pensioenrechten die u heeft opgebouwd bij HPF.

Podcasts

31 maart 2023

Op onze website hebben we enkele podcasts geplaatst, genaamd de Pensioen Shorties. In deze podcasts wordt kort verteld over pensioen en/of wanneer je iets aan je pensioen moet doen. Over bijvoorbeeld pensioen bij trouwen, kinderen krijgen of arbeidsongeschiktheid. De podcasts zijn al wat ouder, maar zeker nog relevant.  

Deelnemersenquête nieuwe pensioenregeling van HEINEKEN

17 maart 2022

Het pensioenstelsel in Nederland gaat veranderen. De pensioenregeling van HEINEKEN verandert mee. Dat betekent dat wij met vertegenwoordigers van werkgever, werknemers en het pensioenfonds bezig zijn met het bespreken van een nieuwe pensioenregeling. Het Heineken Pensioenfonds voert de pensioenregeling van HEINEKEN uit.