Geen verhoging per 1 januari 2021

28 december 2020 | Geen onderdeel van een categorie

De beleidsdekkingsgraad was eind september 2020 96,8%. Dit is te laag om de pensioenen te mogen verhogen. Bij het nemen van besluiten moet het HPF gebruik maken van de beleidsdekkingsgraad: de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De hoogte van de beleidsdekkingsgraad bepaalt of we de pensioenen kunnen verhogen (toeslag verlenen) of moeten verlagen (korten). Gezien deze beleidsdekkingsgraad heeft het bestuur moeten besluiten om de pensioenen per 1 januari 2021 niet te verhogen.
De financiële positie van ons pensioenfonds is echter nog steeds voldoende om de pensioenen niet te hoeven korten. Lees hierover meer in onze blog.

Gerelateerde berichten

Deelnemersenquête nieuwe pensioenregeling van HEINEKEN

17 maart 2022

Het pensioenstelsel in Nederland gaat veranderen. De pensioenregeling van HEINEKEN verandert mee. Dat betekent dat wij met vertegenwoordigers van werkgever, werknemers en het pensioenfonds bezig zijn met het bespreken van een nieuwe pensioenregeling. Het Heineken Pensioenfonds voert de pensioenregeling van HEINEKEN uit.

Beleggingen in Rusland (Update)

16 maart 2022

Het HPF heeft besloten om beleggingen in Rusland aan de uitsluitingslijst toe te voegen. Als gevolg van het besluit worden de nog resterende beleggingen in Rusland zodra mogelijk verkocht en worden geen nieuwe aankopen gedaan.

Jaaropgave 2021 en Uniform Pensioenoverzicht pensioengerechtigden

28 januari 2022

Als je een pensioenuitkering van ons ontvangt dan krijg je jaarlijks een jaaropgave. Hierin staat hoeveel pensioen je het afgelopen jaar hebt ontvangen.