Compleet verantwoordingsorgaan

28 september 2023 | Nieuws

De vacatures in het verantwoordingsorgaan zijn op dit moment vervuld.

De werkgever heeft Eveline Graus en Marloes van der Veer voorgedragen als vertegenwoordiging van de werkgever in het VO. Het bestuur is akkoord gegaan met deze voordracht. Door de Vereniging van Gepensioneerden van Heineken zijn Huub Maas en Gert Bolderman voorgedragen. Na een kennismaking met een aantal leden van het verantwoordingsorgaan, zijn beide heren door het bestuur benoemd.

Voor de vertegenwoordiging namens de werknemers vond van 7 t/m 21 september 2023 een verkiezing plaats. 13,6% heeft gestemd. Jullie hebben Rob Robbers en Ruud Koele gekozen om de belangen van de medewerkers te vertegenwoordigen in het verantwoordingsorgaan.

De leden van het verantwoordingsorgaan stellen zich komende tijd uitgebreider aan je voor.

Het Heineken Pensioenfonds bestaat uit drie organen. Hier lees je meer over de organen en hun taken.

Gerelateerde berichten

Pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel: ouderdomspensioen

28 maart 2024

Sociale partners (de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging) willen kiezen voor de solidaire pensioenregeling. Hierin worden mee- en tegenvallers samen opgevangen en wordt er collectief belegd. Daardoor zullen de pensioenen stabiel zijn. Komende maanden leggen we de nieuwe pensioenregeling in kleine stukjes aan je uit. We beginnen met het ouderdomspensioen. Dat is het pensioen dat je ontvangt als je stopt met werken.

Gevolgen verkoop Vrumona voor pensioen en PUM

6 februari 2024

Sinds 29 september 2023 is Vrumona geen onderdeel meer van HEINEKEN. De verkoop van Vrumona heeft een aantal gevolgen.

Veelgestelde vragen niet verhogen pensioenen per 1-1-2024

15 januari 2024

Naar aanleiding van het bericht dat de pensioenen per 1 januari 2024 niet worden verhoogd, zijn een aantal vragen gesteld. In dit bericht geven we antwoord op de veelgestelde vragen.