Wijzigingen arbeidsongeschiktheidsregelingen per 1 januari 2024

17 juli 2023 | Nieuws

Uitvoering Heineken Invaliditeitsregeling van Heineken Pensioenfonds naar Centraal Beheer Achmea per 1-1-2024
Per 1 januari 2024 wijzigt de uitvoering van de Heineken Invaliditeitsregeling (HIR). De uitvoering van de HIR wordt momenteel gedaan door het Heineken Pensioenfonds. Het is efficiënter om alles bij Centraal Beheer Achmea onder te brengen, aangezien zij de arbeidsongeschiktheidsregeling voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten al uitvoeren.

Stopzetten vrijwillige arbeidsongeschiktheidspensioen
Per 1 januari 2024 stopt HEINEKEN met het aanbieden van een vrijwillig aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen aan nieuwe deelnemers. Huidige actieve deelnemers die hebben gekozen deel te nemen aan de regeling vrijwillig aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen, behouden dit recht. En zij hebben de mogelijkheid om deze vrijwillige deelneming bij het Heineken Pensioenfonds voort te zetten.

Gerelateerde berichten

Pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel: ouderdomspensioen

28 maart 2024

Sociale partners (de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging) willen kiezen voor de solidaire pensioenregeling. Hierin worden mee- en tegenvallers samen opgevangen en wordt er collectief belegd. Daardoor zullen de pensioenen stabiel zijn. Komende maanden leggen we de nieuwe pensioenregeling in kleine stukjes aan je uit. We beginnen met het ouderdomspensioen. Dat is het pensioen dat je ontvangt als je stopt met werken.

Gevolgen verkoop Vrumona voor pensioen en PUM

6 februari 2024

Sinds 29 september 2023 is Vrumona geen onderdeel meer van HEINEKEN. De verkoop van Vrumona heeft een aantal gevolgen.

Veelgestelde vragen niet verhogen pensioenen per 1-1-2024

15 januari 2024

Naar aanleiding van het bericht dat de pensioenen per 1 januari 2024 niet worden verhoogd, zijn een aantal vragen gesteld. In dit bericht geven we antwoord op de veelgestelde vragen.