Wijzigingen arbeidsongeschiktheidsregelingen per 1 januari 2024

17 juli 2023 | Nieuws

Uitvoering Heineken Invaliditeitsregeling van Heineken Pensioenfonds naar Centraal Beheer Achmea per 1-1-2024
Per 1 januari 2024 wijzigt de uitvoering van de Heineken Invaliditeitsregeling (HIR). De uitvoering van de HIR wordt momenteel gedaan door het Heineken Pensioenfonds. Het is efficiënter om alles bij Centraal Beheer Achmea onder te brengen, aangezien zij de arbeidsongeschiktheidsregeling voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten al uitvoeren.

Stopzetten vrijwillige arbeidsongeschiktheidspensioen
Per 1 januari 2024 stopt HEINEKEN met het aanbieden van een vrijwillig aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen aan nieuwe deelnemers. Huidige actieve deelnemers die hebben gekozen deel te nemen aan de regeling vrijwillig aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen, behouden dit recht. En zij hebben de mogelijkheid om deze vrijwillige deelneming bij het Heineken Pensioenfonds voort te zetten.

Gerelateerde berichten

Duurzaamheidsverslag

18 juli 2024

Bij het beleggen houden wij rekening met milieu- en sociale aspecten en goed ondernemingsbestuur. Hoe wij dit doen hebben wij vastgelegd in ons beleid over maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB beleid). Hoe dit in 2023 heeft plaatsgevonden, staat in ons Duurzaamheidsverslag 2023. In het eerste deel vertellen wij hoe ons beleid er in 2023 uit zag. In deel 2 doen wij verslag van de implementatie en resultaten van ons MVB beleid in het afgelopen jaar.

Jaarverslag en jaaroverzicht 2023

18 juli 2024

De eerste helft van 2024 is voorbij en we blikken graag me je terug op het jaar 2023. De belangrijkste feiten en cijfers hebben we in hoofdlijnen vastgelegd in het Jaaroverzicht 2023. De moeite waard om even te bekijken!

Pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel: Partner- en wezenpensioen

18 juli 2024

Het is belangrijk dat er ook een uitkering is voor jouw partner en kinderen als je komt te overlijden. Een situatie waar je liever niet over na denkt, maar het is wel erg belangrijk om dan iets geregeld te hebben.