Verzending jaaropgave 2023 medio februari 2024

21 december 2023 | Nieuws

De jaaropgave 2023 zal halverwege de maand februari 2024 worden verzonden. Als je een pensioenuitkering van ons ontvangt, staat op de jaaropgave hoeveel pensioen je het afgelopen jaar hebt ontvangen. En als je in 2023 met pensioen bent gegaan, ontvang je zowel van HEINEKEN als van het pensioenfonds een jaaropgave. Je ontvangt ook meerdere jaaropgaves als je naast je pensioen nog inkomsten uit werk hebt.

Als je werkt, ontvang je de jaaropgave van HEINEKEN. Op de jaaropgave staat wat je het afgelopen jaar hebt verdiend. Heb je in 2023 meerdere werkgevers gehad, dan ontvang je meerdere jaaropgaves. De jaaropgave kun je gebruiken voor jouw aangifte inkomstenbelasting. Houd deze dan ook bij de hand bij het invullen van je aangifte inkomstenbelasting over 2023.

Gerelateerde berichten

Pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel: ouderdomspensioen

28 maart 2024

Sociale partners (de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging) willen kiezen voor de solidaire pensioenregeling. Hierin worden mee- en tegenvallers samen opgevangen en wordt er collectief belegd. Daardoor zullen de pensioenen stabiel zijn. Komende maanden leggen we de nieuwe pensioenregeling in kleine stukjes aan je uit. We beginnen met het ouderdomspensioen. Dat is het pensioen dat je ontvangt als je stopt met werken.

Gevolgen verkoop Vrumona voor pensioen en PUM

6 februari 2024

Sinds 29 september 2023 is Vrumona geen onderdeel meer van HEINEKEN. De verkoop van Vrumona heeft een aantal gevolgen.

Veelgestelde vragen niet verhogen pensioenen per 1-1-2024

15 januari 2024

Naar aanleiding van het bericht dat de pensioenen per 1 januari 2024 niet worden verhoogd, zijn een aantal vragen gesteld. In dit bericht geven we antwoord op de veelgestelde vragen.