Verzending jaaropgave 2023 medio februari 2024

21 december 2023 | Nieuws

De jaaropgave 2023 zal halverwege de maand februari 2024 worden verzonden. Als je een pensioenuitkering van ons ontvangt, staat op de jaaropgave hoeveel pensioen je het afgelopen jaar hebt ontvangen. En als je in 2023 met pensioen bent gegaan, ontvang je zowel van HEINEKEN als van het pensioenfonds een jaaropgave. Je ontvangt ook meerdere jaaropgaves als je naast je pensioen nog inkomsten uit werk hebt.

Als je werkt, ontvang je de jaaropgave van HEINEKEN. Op de jaaropgave staat wat je het afgelopen jaar hebt verdiend. Heb je in 2023 meerdere werkgevers gehad, dan ontvang je meerdere jaaropgaves. De jaaropgave kun je gebruiken voor jouw aangifte inkomstenbelasting. Houd deze dan ook bij de hand bij het invullen van je aangifte inkomstenbelasting over 2023.

Gerelateerde berichten

Gevolgen verkoop Vrumona voor pensioen en PUM

6 februari 2024

Sinds 29 september 2023 is Vrumona geen onderdeel meer van HEINEKEN. De verkoop van Vrumona heeft een aantal gevolgen.

Veelgestelde vragen niet verhogen pensioenen per 1-1-2024

15 januari 2024

Naar aanleiding van het bericht dat de pensioenen per 1 januari 2024 niet worden verhoogd, zijn een aantal vragen gesteld. In dit bericht geven we antwoord op de veelgestelde vragen.

Wijzigingen in de pensioenregeling per 1-1-2024

21 december 2023

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in werking getreden. Waar mogelijk hebben we de huidige pensioenregeling alvast in lijn gebracht met de Wtp. We hebben de definities voor ‘partner’ en ‘wezen’ alvast aangepast. En in de pensioenregeling is de mogelijkheid opgenomen dat je jouw pensioen kunt vervroegen tot uiterlijk tien jaar voor jouw AOW-leeftijd.