Veelgestelde vragen niet verhogen pensioenen per 1-1-2024

15 januari 2024 | Nieuws

Naar aanleiding van het bericht dat de pensioenen per 1 januari 2024 niet worden verhoogd, zijn een aantal vragen gesteld. In dit bericht geven we antwoord op de veelgestelde vragen.

 1. Hoe wordt de hoogte van de verhoging van de pensioenen bepaald?
  De pensioenen kunnen ieder jaar worden verhoogd met maximaal de stijging van de consumentenprijzen. Het bestuur neemt hier jaarlijks een besluit over. De pensioenen kunnen nooit meer worden verhoogd dan de stijging van de consumentenprijzen. Voor het bepalen van de stijging van de consumentenprijzen gebruiken we de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We kijken naar de periode oktober – oktober. De consumentenprijzen over de periode oktober 2022 – oktober 2023 zijn gedaald met 0,41%. Er is dus geen verhoging van de consumentenprijzen en daardoor ook geen mogelijkheid om de pensioenen te verhogen. Bij een daling van de prijzen, worden de pensioenen echter niet verlaagd.Als er wel sprake is van een stijging van de consumentenprijzen, dan is de verhoging van de pensioenen ook afhankelijk van onze beleidsdekkingsgraad. Lees hierover meer in de volgende vraag.
 2. De (beleids)dekkingsgraad is hoog. Dat betekent toch dat er geld genoeg is om de pensioenen per 1 januari 2024 te verhogen. Waarom worden de pensioenen dan toch niet verhoogd?
  Allereerst moet er sprake zijn van een stijging van de consumentenprijzen (zie het antwoord op de vorige vraag). Als er sprake is van een stijging van de consumentenprijzen, dan is de hoogte van de beleidsdekkingsgraad per 30 september 2023 van belang of de pensioenen verhoogd kunnen worden met een volledige stijging van de consumentenprijzen of een gedeeltelijke stijging van de consumentenprijzen.Een toeslag kan pas verleend worden als de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% is. Ligt de beleidsdekkingsgraad tussen deze ondergrens van 110% en de bovengrens van momenteel ca. 140% dan kan een verhoging van de pensioenen (toeslagverlening) slechts gedeeltelijk plaatsvinden. Indien de beleidsdekkingsgraad gelijk is aan of hoger is dan deze bovengrens, dan kan volledige toeslagverlening plaatsvinden.De beleidsdekkingsgraad was op 30 september 2023 134,4%. Volgens de wettelijke regels en ons toeslagenbeleid zouden we de pensioenen gedeeltelijk kunnen verhogen. Alleen kunnen wij de pensioenen niet verhogen, omdat de consumentenprijzen niet zijn gestegen maar zijn gedaald.
 3. Ik heb het gevoel dat de prijzen wel zijn gestegen. Hoe komt het Heineken Pensioenfonds erbij dat de prijzen niet zijn gestegen?
  Dat gevoel klopt. De prijzen van levensmiddelen en veel andere zaken zijn het afgelopen jaar gestegen. De energieprijzen zijn echter behoorlijk gedaald. Hierdoor is in totaal sprake van een daling van de consumentenprijzen. Belangrijk om te weten is dat het CBS de manier waarop ze de consumentenprijzen berekenen, heeft aangepast. In 2022 telden de energieprijzen zwaar mee. Het CBS heeft in juni 2023 de manier waarop de energieprijzen in de consumentenprijzen worden verwerkt, aangepast. Hopelijk is in de toekomst hierdoor niet meer dezelfde extreme invloed van de energieprijzen in de consumentenprijzen te zien. In dit artikel geeft het CBS meer uitleg over de nieuwe methode. Eigenlijk komt het er op neer dat de stijging van de prijzen in oktober 2022 is overschat en in oktober 2023 is onderschat.
 4. Waar vind ik meer informatie over de consumentenprijzen van het CBS?
  Op de website van het CBS. In dit bericht op de website van het CBS lees je meer informatie over de stijging van de consumentenprijzen in oktober 2023.
 5. Waarom kunnen andere pensioenfondsen de pensioenen wel verhogen en Heineken Pensioenfonds niet?
  Ieder pensioenfonds heeft een eigen toeslagbeleid (beleid om de pensioenen te verhogen met een toeslag) en de financiële situatie van ieder pensioenfonds is anders. Zo kan het zijn dat een pensioenfonds in het beleid een andere periode hanteert voor het beoordelen van de wijziging van de consumentenprijzen. Wij hanteren de periode oktober – oktober. Enkele andere pensioenfondsen hanteren bijvoorbeeld juli tot en met juli: toen was er wel sprake van een stijging van de consumentenprijzen. Wel was de stijging het jaar daarvoor over de periode juli – juli minder hoog dan over oktober – oktober.Sommige pensioenfondsen hebben in 2023 de pensioenen slechts gedeeltelijk verhoogd en kunnen op grond van tijdelijke verruimde wettelijke regels dit niet verhoogde gedeelte in 2024 (gedeeltelijk) inhalen. Dit is voor ons niet van toepassing omdat wij in 2023 de pensioenen hebben verhoogd met de volledige stijging van de consumentenprijzen.


  Jaar
   
  Verhoging pensioen Ontwikkeling consumentenprijzen
  2024 0,00% -0,41%
  2023 14,33% 14,33%
 6. Waarom kunnen we nu niet gecompenseerd worden voor gemiste verhogingen uit het verleden?
  Het is onze ambitie een waardevast pensioen te realiseren. Om gemiste verhogingen uit het verleden goed te maken, gelden wettelijke regels ten aanzien van o.a. de hoogte van de beleidsdekkinggraad. Ondanks onze relatief hoge beleidsdekkingsgraad van 134,4% op 30 september 2023, is onze beleidsdekkingsgraad niet voldoende hoog om gemiste verhogingen uit het verleden goed te maken.

Gerelateerde berichten

Pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel: ouderdomspensioen

28 maart 2024

Sociale partners (de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging) willen kiezen voor de solidaire pensioenregeling. Hierin worden mee- en tegenvallers samen opgevangen en wordt er collectief belegd. Daardoor zullen de pensioenen stabiel zijn. Komende maanden leggen we de nieuwe pensioenregeling in kleine stukjes aan je uit. We beginnen met het ouderdomspensioen. Dat is het pensioen dat je ontvangt als je stopt met werken.

Gevolgen verkoop Vrumona voor pensioen en PUM

6 februari 2024

Sinds 29 september 2023 is Vrumona geen onderdeel meer van HEINEKEN. De verkoop van Vrumona heeft een aantal gevolgen.

Veelgestelde vragen niet verhogen pensioenen per 1-1-2024

15 januari 2024

Naar aanleiding van het bericht dat de pensioenen per 1 januari 2024 niet worden verhoogd, zijn een aantal vragen gesteld. In dit bericht geven we antwoord op de veelgestelde vragen. Hoe wordt de hoogte van de verhoging van de pensioenen bepaald? De pensioenen kunnen ieder jaar worden verhoogd met maximaal de stijging van de consumentenprijzen. Het bestuur neemt hier jaarlijks een besluit over. De pensioenen kunnen nooit meer worden verhoogd dan de stijging van de consumentenprijzen. Voor het bepalen van de stijging van de consumentenprijzen gebruiken we de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We kijken naar de periode oktober – oktober. De consumentenprijzen over de periode oktober 2022 – oktober 2023 zijn gedaald met 0,41%. Er is dus geen verhoging van de consumentenprijzen en daardoor ook geen mogelijkheid om de pensioenen te verhogen. Bij een daling van de prijzen, worden de pensioenen echter niet verlaagd.Als er wel sprake is van een stijging van de consumentenprijzen, dan is de verhoging van de pensioenen ook afhankelijk van onze beleidsdekkingsgraad. Lees hierover meer in de volgende vraag. De (beleids)dekkingsgraad is hoog. Dat betekent toch dat er geld genoeg is om de pensioenen per 1 januari 2024 te verhogen. Waarom worden de pensioenen dan toch niet verhoogd? Allereerst moet er sprake zijn van een stijging van de consumentenprijzen (zie het antwoord op de vorige vraag). Als er sprake is van een stijging van de consumentenprijzen, dan is de hoogte van de beleidsdekkingsgraad per 30 september 2023 van belang of de pensioenen verhoogd kunnen worden met een volledige stijging van de consumentenprijzen of een gedeeltelijke stijging van de consumentenprijzen.Een toeslag kan pas verleend worden als de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% is. Ligt de beleidsdekkingsgraad tussen deze ondergrens van 110% en de bovengrens van momenteel ca. 140% dan kan een verhoging van de pensioenen (toeslagverlening) slechts gedeeltelijk plaatsvinden. Indien de beleidsdekkingsgraad gelijk is aan of hoger is dan deze bovengrens, dan kan volledige toeslagverlening plaatsvinden.De beleidsdekkingsgraad was op 30 september 2023 134,4%. Volgens de wettelijke regels en ons toeslagenbeleid zouden we de pensioenen gedeeltelijk kunnen verhogen. Alleen kunnen wij de pensioenen niet verhogen, omdat de consumentenprijzen niet zijn gestegen maar zijn gedaald. Ik heb het gevoel dat de prijzen wel zijn gestegen. Hoe komt het Heineken Pensioenfonds erbij dat de prijzen niet zijn gestegen? Dat gevoel klopt. De prijzen van levensmiddelen en veel andere zaken zijn het afgelopen jaar gestegen. De energieprijzen zijn echter behoorlijk gedaald. Hierdoor is in totaal sprake van een daling van de consumentenprijzen. Belangrijk om te weten is dat het CBS de manier waarop ze de consumentenprijzen berekenen, heeft aangepast. In 2022 telden de energieprijzen zwaar mee. Het CBS heeft in juni 2023 de manier waarop de energieprijzen in de consumentenprijzen worden verwerkt, aangepast. Hopelijk is in de toekomst hierdoor niet meer dezelfde extreme invloed van de energieprijzen in de consumentenprijzen te zien. In dit artikel geeft het CBS meer uitleg over de nieuwe methode. Eigenlijk komt het er op neer dat de stijging van de prijzen in oktober 2022 is overschat en in oktober 2023 is onderschat. Waar vind ik meer informatie over de consumentenprijzen van het CBS? Op de website van het CBS. In dit bericht op de website van het CBS lees je meer informatie over de stijging van de consumentenprijzen in oktober 2023. Waarom kunnen andere pensioenfondsen de pensioenen wel verhogen en Heineken Pensioenfonds niet? Ieder pensioenfonds heeft een eigen toeslagbeleid (beleid om de pensioenen te verhogen met een toeslag) en de financiële situatie van ieder pensioenfonds is anders. Zo kan het zijn dat een pensioenfonds in het beleid een andere periode hanteert voor het beoordelen van de wijziging van de consumentenprijzen. Wij hanteren de periode oktober – oktober. Enkele andere pensioenfondsen hanteren bijvoorbeeld juli tot en met juli: toen was er wel sprake van een stijging van de consumentenprijzen. Wel was de stijging het jaar daarvoor over de periode juli – juli minder hoog dan over oktober – oktober.Sommige pensioenfondsen hebben in 2023 de pensioenen slechts gedeeltelijk verhoogd en kunnen op grond van tijdelijke verruimde wettelijke regels dit niet verhoogde gedeelte in 2024 (gedeeltelijk) inhalen. Dit is voor ons niet van toepassing omdat wij in 2023 de pensioenen hebben verhoogd met de volledige stijging van de consumentenprijzen. Jaar   Verhoging pensioen Ontwikkeling consumentenprijzen 2024 0,00% -0,41% 2023 14,33% 14,33% Waarom kunnen we nu niet gecompenseerd worden voor gemiste verhogingen uit het verleden? Het is onze ambitie een waardevast pensioen te realiseren. Om gemiste verhogingen uit het verleden goed te maken, gelden wettelijke regels ten aanzien van o.a. de hoogte van de beleidsdekkinggraad. Ondanks onze relatief hoge beleidsdekkingsgraad van 134,4% op 30 september 2023, is onze beleidsdekkingsgraad niet voldoende hoog om gemiste verhogingen uit het verleden goed te maken.