Resultaten onderzoek maatschappelijk verantwoord beleggen

5 oktober 2023 | Nieuws

In juni 2023 ben je uitgenodigd om mee te doen aan een onderzoek. Doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de mate waarin het pensioenfonds het geld voor pensioen maatschappelijk verantwoord moet beleggen.

Respons
In totaal hebben 1.594 deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden (hierna: deelnemers) hun mening gegeven. Dat is een opkomstpercentage van 9.5%. Deze groep is een goede afspiegeling van alle deelnemers van het Heineken Pensioenfonds. Dat betekent dat we betrouwbare conclusies kunnen trekken uit de resultaten van het onderzoek.

Belangrijkste uitkomsten

De belangrijkste conclusie is dat het huidige MVB-beleid aansluit bij de voorkeur van de deelnemers van het Heineken Pensioenfonds. Daarom zetten we het huidige MVB-beleid voort.

  • Het grootste deel vindt het belangrijk dat de pensioenpremie op een maatschappelijk verantwoorde manier wordt belegd. Gemiddeld genomen blijkt: hoe jonger de respondent, hoe belangrijker MVB.
  • De deelnemers verwachten dat MVB gemiddeld evenveel of iets lager rendement oplevert.
  • Een kleine meerderheid vindt dat MVB alleen mag als dit evenveel rendement oplevert.
  • Leeftijd en de hoogte van het inkomen hebben invloed op de bereidheid om mogelijk een lager pensioen door MVB te ontvangen: Jongeren en respondenten met hogere inkomens zijn vaker bereid een mogelijk door MVB lager pensioen te accepteren dan oudere deelnemers, gepensioneerden en respondenten met lagere inkomens.
  • De ontwikkelingsdoelen die de deelnemers belangrijk vinden, sluiten aan bij de vastgestelde duurzaamheidsthema’s Klimaat, Water en Mensenrechten. Hiermee sluit het Heineken Pensioenfonds ook aan bij de drie duurzaamheidsthema’s die HEINEKEN belangrijk vindt.
  • Er zijn verschillende manieren waarop een pensioenfonds invloed kan uitoefenen op het beleid van de onderneming waarin wordt belegd om ervoor te zorgen dat dat beleid meer maatschappelijk verantwoord wordt. De beschikbare instrumenten van maatschappelijk verantwoord beleggen zijn door de respondenten redelijk evenredig gekozen: uitsluiten (25%), best in class (24%), engagement (21%) en stemmen (19%).

Aansluiting bij het huidige MVB-beleid
De uitkomsten van het onderzoek sluiten aan bij het huidige MVB-beleid dat het pensioenfonds voert. Wij zijn van mening dat de wijze waarop wij het MVB-beleid hebben vormgegeven, leidt tot een maatschappelijk verantwoorde manier van beleggen die kan samengaan met het behalen van onze ambitie als pensioenfonds: het behouden van koopkracht van de pensioenen middels het verlenen van toeslagen.

Maatschappelijk verantwoord beleggen blijft in ontwikkeling. Wij onderzoeken periodiek de voorkeuren van onze deelnemers en nemen deze mee in de verdere ontwikkeling van het MVB-beleid. Meer lezen over de uitkomsten van het MVB onderzoek? Klik hier voor de samenvatting.

Meer informatie
In ons Jaaroverzicht 2022 lees je de hoofdlijnen van de manier waarop we maatschappelijk verantwoord beleggen. Benieuwd naar uitgebreidere informatie? Dan verwijzen we je door naar ons Duurzaamheidsverslag:

Gerelateerde berichten

Pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel: ouderdomspensioen

28 maart 2024

Sociale partners (de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging) willen kiezen voor de solidaire pensioenregeling. Hierin worden mee- en tegenvallers samen opgevangen en wordt er collectief belegd. Daardoor zullen de pensioenen stabiel zijn. Komende maanden leggen we de nieuwe pensioenregeling in kleine stukjes aan je uit. We beginnen met het ouderdomspensioen. Dat is het pensioen dat je ontvangt als je stopt met werken.

Gevolgen verkoop Vrumona voor pensioen en PUM

6 februari 2024

Sinds 29 september 2023 is Vrumona geen onderdeel meer van HEINEKEN. De verkoop van Vrumona heeft een aantal gevolgen.

Veelgestelde vragen niet verhogen pensioenen per 1-1-2024

15 januari 2024

Naar aanleiding van het bericht dat de pensioenen per 1 januari 2024 niet worden verhoogd, zijn een aantal vragen gesteld. In dit bericht geven we antwoord op de veelgestelde vragen.