Premies 2022

22 december 2021 | Nieuws

De premies voor de pensioenregelingen kunnen per jaar anders zijn. Het bestuur van het HPF heeft de premies voor het jaar 2022 vastgesteld.

In onderstaand overzicht zijn de premiepercentages per 1 januari 2022 opgenomen:

Soort regeling Premie Betaling Premie
Reguliere pensioenregeling gehandhaafd op het maximale niveau Werkgever en deelnemer
Arbeidsongeschiktheidspensioen verhoogd van 1,0% (2021) naar 1,3% (2022) Werkgever
Premievrijstelling bij volledige arbeidsongeschiktheid verhogen van 0,47% (2021) naar 0,69% (2022) Werkgever
Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen verhoogd van 3,6% (2021) naar 4,6% (2022) Deelnemer, indien gekozen is voor deelname
Aanvullend partnerpensioen verlaagd van 4,6% (2021) naar 4,1% (2022) Deelnemer, indien gekozen is voor deelname

Deelnemers en pensioengerechtigden worden in januari 2022 ook per brief geïnformeerd over de toeslag en de premie. In deze brief is een nadere toelichting opgenomen.

Gerelateerde berichten

Digitale pensioenspecificaties

12 januari 2022

Deze maand zijn we gestart met het digitaal verzenden van de pensioenspecificaties voor de gepensioneerden die zich hebben aangemeld voor digitale communicatie.

Bijdrage Zorgverzekeringswet

22 december 2021

De wettelijke bijdrage van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is in 2022 gedaald naar 5,5% (2021: 5,7%).

Vacature Verantwoordingsorgaan

22 december 2021

In het Verantwoordingsorgaan zijn er twee vacatures.